Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Dr. Ing. Libor Grega
Identifikační číslo: 1639
Univerzitní e-mail: libor.grega [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - profesor - Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
 
Externí školitel - Ústav podnikové ekonomiky (PEF)

Kontakty
     
     
     
     
Stáže     Orgány     
Vedené práce
     
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Bakalářská práce
Název práce:
Analýza finanční situace firmy Unileasing, a.s.
Autor:
Pracoviště: Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
Vedoucí práce: prof. Dr. Ing. Libor Grega
Oponent:Ing. David Kromus, BA
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:
Analýza finanční situace firmy Unileasing, a.s.
Abstrakt:
Bakalářská práce na téma Analýza finanční situace firmy Unileasing a.s. hodnotí celkovou ekonomickou a finanční situaci tohoto podniku. Teoretická část práce podává základní informace o finanční analýze a použitých metodách. V praktické části je pak provedena samotná aplikace metod opírajících se o data z poskytnutých účetních výkazů a jiných podnikových zdrojů informací. Na základě získaných poznatků je provedeno zhodnocení ekonomické a finanční situace podniku a jsou navržena možná opatření ke zlepšení stávající situace.
Klíčová slova:zadluženost, analýza výnosů, analýza nákladů, cash flow, majetek, kapitál, likvidita, rentabilita

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele prof. Dr. Ing. Libor Grega.