Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Dr. Ing. Libor Grega
Identifikační číslo: 1639
Univerzitní e-mail: libor.grega [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - profesor - Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
 

     
Výuka     Projekty
     
     
     Orgány
     
Vedené práce
          

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Disertační práce
Název práce:
Model hodnocení konkurenceschopnosti evropských regionů na úrovni NUTS II
Autor:
Pracoviště: Ústav podnikové ekonomiky (PEF)
Vedoucí práce:
Oponent 1:
Oponent 2:
Oponent 3:
prof. Ing. Ivana Boháčková, CSc.
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:
Model hodnocení konkurenceschopnosti evropských regionů na úrovni NUTS II
Abstrakt:
Disertační práce na téma "Model hodnocení konkurenceschopnosti evropských regionů na úrovni NUTS II" je zaměřena na hodnocení sociálně-ekonomické situace v evropských regionech s cílem zvýšit jejich konkurenceschopnost a rozvíjet praktické nástroje, které umožní její měření. V zájmu prohloubení a rozvíjení znalostí v rámci této problematiky je disertační práce rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část je zaměřena na konkurenceschopnost národů, konkurenceschopnost regionů, hlavní ekonomické teorie v kontextu regionálního rozvoje, vývoj evropské regionální politiky a hlavní modely využívané k vyhodnocování sociálně-ekonomické situace v regionech. Praktická část se zabývá definicí klíčových faktorů regionální konkurenceschopnosti a konfigurací modelu, který je založen na indexu konkurenceschopnosti a to tak, aby umožnil relativní srovnání konkurenceschopnosti v regionech. Klíčové faktory regionální konkurenceschopnosti jsou definovány na základě situační analýzy soudobých poznatků v této oblasti. Model hodnocení konkurenceschopnosti evropských regionů na úrovni NUTS II je navržen na základě původního modelu hodnocení konkurenceschopnosti, který byl vytvořen týmem rumunských ekonomů. Analýza modelu je založena na využití specifických ukazatelů z regionální databáze Eurostat. Za účelem dosažení optimálních výsledků je v práci navržena modifikace modelu tak, aby bylo umožněno jeho praktické využití všemi subjekty regionálního rozvoje.
Klíčová slova:Konkurenceschopnost, Regionální politika, Modely hodnocení

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePosudek oponenta V. BečvářováPosudek oponenta I. Boháčková

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele prof. Dr. Ing. Libor Grega.