Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Dr. Ing. Libor Grega
Identification number: 1639
University e-mail: libor.grega [at] mendelu.cz
 
Academic staff - university professor - Department of Regional and Business Economics (FRDIS)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Placements     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Cash flow management in the company KRÁLOVPOLSKÁ RIA, akciová společnost
Written by (author): Ing. Nikola Novotná
Department: Department of Business Economics (FBE)
Thesis supervisor: prof. Dr. Ing. Libor Grega
Opponent:Ing. Libor Sádlík, DiS.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Řizení cash flow společnosti Královopolská a.s.
Summary:Tato bakalářská práce je založena na vyhodnocení vývoje cash flow, identifikace určitých problémů v řízení cash flow společnosti KRÁLOVOPOLSKÁ RIA, akciová společnost a nástin řešení. Zaměření na odběratelsko-dodavatelské vztahy, možnosti čerpání finančních zdrojů a kde finanční zdroje získat a vyšetření jaké jsou možné způsoby pořízení majetku. Vlivy kursových rozdílů na cash flow společnosti a eliminace kursové ztráty.
Key words:řízení cash flow, cash flow, KRÁLOVOPOLSKÁ RIA

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisThesis appendicesSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user prof. Dr. Ing. Libor Grega.