Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Dr. Ing. Libor Grega
Identifikační číslo: 1639
Univerzitní e-mail: libor.grega [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - profesor - Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     
Stáže     Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Předpoklady a možnosti rozvoje vinařství v Jihomoravském kraji
Autor: Ing. Monika Vévodová
Pracoviště: Ústav podnikové ekonomiky (PEF)
Vedoucí práce: prof. Dr. Ing. Libor Grega
Oponent:doc. Ing. Jaroslav Jánský, CSc.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Předpoklady a možnosti rozvoje vinařství v Jihomoravském kraji
Abstrakt:Diplomová práce je věnována vinařství jako součásti zemědělské, ale i regionální politiky v Jihomoravském kraji. Teoretická část této práce je věnována vymezení Jihomoravského kraje z pohledu zemědělské politiky v období 2000 -- 2006. Dále je vymezeno vinařství a jeho postavení v Jihomoravském kraji. Vinařství je v této části také vymezeno s ohledem na strukturu jeho financování v programovacím období 2000 -- 2006 a 2007 -- 2013. V rámci vlastní práce jsou kriticky zhodnoceny zkušenosti se strukturou financování v předcházejícím programovacím období a dále jsou zkoumány změny v dotačním systému a podpoře vinařství v Jihomoravském kraji. Součástí diplomové práce je návrh efektivního využití finančních a marketingových nástrojů pro rozvoj vinařství v Jihomoravském kraji.
Klíčová slova:zemědělská politika, vinařství, financování vinařství, finanční a marketingové nástroje

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele prof. Dr. Ing. Libor Grega.