Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Dr. Ing. Libor Grega
Identification number: 1639
University e-mail: libor.grega [at] mendelu.cz
 
Academic staff - university professor - Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
 
External Instructor - Department of Business Economics (FBE)

Contacts
     
Lesson
     
Projects
     
Publications     
     
Bodies
     
Supervised theses     Conferences
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Dissertation thesis
Thesis title:CAP Public intervention system in cereals sector
Written by (author):
Ing. Tereza Budňáková, Ph.D.
Department:
Thesis supervisor:
Opponent 1:prof. Ing. Karel Vinohradský, CSc.
Opponent 2:doc. Ing. Petr Blížkovský, Ph.D.
Opponent 3:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Czech

Czech        English

Title of the thesis:
Systém veřejné intervence v sektoru obilovin v rámci SZP
Summary:
Disertační práce se zaměřuje na mechanismus fungování systému veřejné intervence v sektoru obilovin jakožto jednoho z nejdůležitějších nástrojů tržních podpor v rámci Společné zemědělské politiky Evropské unie (SZP). Nadcházející reforma SZP a potažmo intervenčního systému vedou k otázce, jaká je či by měla být jeho funkce a jakou podobu bude mít v budoucnu. Cílem práce je, na základě komplexní deskripce současného systému veřejné intervence v sektoru obilovin a analýzy mechanismu jeho užití, představit výhled vývoje intervenčního systému do budoucna a vytvořit scénáře jeho možných podob, včetně identifikace jejich výhod a nevýhod a zhodnocení pravděpodobnosti daných variant.
Key words:
Intervenční systém, SZP, intervence, obiloviny, tržní podpory

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisOpponent's review K. Vinohradský

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user prof. Dr. Ing. Libor Grega.