Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Dr. Ing. Libor Grega
Identifikační číslo: 1639
Univerzitní e-mail: libor.grega [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - profesor - Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     
Stáže     Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Disertační práce
Název práce:Systém veřejné intervence v sektoru obilovin v rámci SZP
Autor: Ing. Tereza Budňáková, Ph.D.
Pracoviště: Ústav podnikové ekonomiky (PEF)
Vedoucí práce: prof. Dr. Ing. Libor Grega
Oponent 1:prof. Ing. Karel Vinohradský, CSc.
Oponent 2:doc. Ing. Petr Blížkovský, Ph.D.
Oponent 3:doc. Ing. Igor Kosír, CSc.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Systém veřejné intervence v sektoru obilovin v rámci SZP
Abstrakt:Disertační práce se zaměřuje na mechanismus fungování systému veřejné intervence v sektoru obilovin jakožto jednoho z nejdůležitějších nástrojů tržních podpor v rámci Společné zemědělské politiky Evropské unie (SZP). Nadcházející reforma SZP a potažmo intervenčního systému vedou k otázce, jaká je či by měla být jeho funkce a jakou podobu bude mít v budoucnu. Cílem práce je, na základě komplexní deskripce současného systému veřejné intervence v sektoru obilovin a analýzy mechanismu jeho užití, představit výhled vývoje intervenčního systému do budoucna a vytvořit scénáře jeho možných podob, včetně identifikace jejich výhod a nevýhod a zhodnocení pravděpodobnosti daných variant.
Klíčová slova:Intervenční systém, SZP, intervence, obiloviny, tržní podpory

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta K. VinohradskýPosudek oponenta P. BlížkovskýPosudek oponenta I. Kosír

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele prof. Dr. Ing. Libor Grega.