Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Dr. Ing. Libor Grega
Identification number: 1639
University e-mail: libor.grega [at] mendelu.cz
 
Academic staff - university professor - Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
 
External Instructor - Department of Business Economics (FBE)

     
Lesson     Projects
     
     
Placements     Bodies
     
Supervised theses
          

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
Risk elimination in agriculture - the use of organized commodity markets
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor:
Opponent:
Ing. Petr Rychtecký
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Czech

Czech        English

Title of the thesis:
Eliminace rizik v zemědělství - využití organizovaných komoditních trhů
Summary:
Diplomová práce se zabývá problematikou řízení rizik v zemědělských podnicích. Identifikuje rizika, jimž subjekty podnikající v tomto odvětví čelí a následně analyzuje techniky, kterých mohou zemědělští podnikatelé s cílem eliminace rizik využít. Práce se zaměřuje na techniku spočívající v obchodování s kontrakty futures a opcemi na organizovaných komoditních trzích, tj. komoditních burzách. Součástí diplomové práce je rozbor strategií uplatňovaných v rámci obchodování na komoditních burzách, a to z pohledu producenta a zpracovatele zemědělských komodit.
Key words:
Futures, Hedging, Riziko, Opce, Komoditní burza

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user prof. Dr. Ing. Libor Grega.