Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Dr. Ing. Libor Grega
Identification number: 1639
University e-mail: libor.grega [at] mendelu.cz
 
Academic staff - university professor - Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
 

     
     
Projects     Publications     
     
     
Supervised theses
     
     

The following list contains supervised theses at MENDELU.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.
State
Final thesis
Details
1.Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Basel Abbas, Ph.D., MSc
The Effect of the European Partnership on the Agricultural Policy of Syria
June 2012Displaying the final thesis
2.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Raymond Kofi Adjei
Impacts of international trade on economic development in Sub-Saharan Africa
May 2018
Displaying the final thesis
3.
Final thesis is in progress
BT
Written by (author): Lorretta Adu Gyamfi
Women and Children's Rights as a Development Issue in Ghana
December 2019
Displaying the final thesis
4.
Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Emmanuel Kofi Ankomah, Ph.D.
Impact of Land Tenure Insecurity on Productivity, Employment and Environment in the Agribusiness and Mining Sector in Ghana
June 2013Displaying the final thesis
5.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Lucie Bednářová
Ekonomicky vyspělý svět a konfliktní minerály v Demokratické republice Kongo
May 2013Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Michal Birčiak
Classical and alternative methods of measurement of standard of living applied on Thailand
May 2014
Displaying the final thesis
7.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Michal Birčiak
Poverty and financial inflows in Latin America
December 2016
Displaying the final thesis
8.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Matěj Böhm
Mobilita vysoce kvalifikované pracovní síly v zemích ASEAN
May 2013
Displaying the final thesis
9.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Simona Brančíková
Vliv reklamy na spotřebitelské chování
April 2004
Displaying the final thesis
10.
Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Tereza Budňáková, Ph.D.
Systém veřejné intervence v sektoru obilovin v rámci SZP
April 2010
Displaying the final thesis
11.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Gabriela Buráňová
Prodej aromatických dekoračních polštářů z Thajska v České republice
May 2014Displaying the final thesis
12.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Tomáš Dolák
Analýza vzdělanosti v Latinské Americe
May 2012
Displaying the final thesis
13.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Lucie Dolinová
Systém vzdělávání v Nikaragui jako faktor regionálního rozvoje
May 2012
Displaying the final thesis
14.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Lucie Dolinová
Vliv ekonomické výkonnosti a přerozdělovací funkce státu na snižování chudoby
May 2014
Displaying the final thesis
15.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Marcela Domesová
Přímé zahraniční investice v České republice
June 2006
Displaying the final thesis
16.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Jana Drahošová
The analysis of technical-economical and financial system of the company Greiner Packaging Slušovice, s.r.o.
January 2010
Displaying the final thesis
17.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. et Bc. Tereza Dvořáková
Analýza konvergence vybraných států EU
May 2012Displaying the final thesis
18.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Miriam Franková
Hodnocení mimoprodukčních přínosů zemědělství
May 2012
Displaying the final thesis
19.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Martin Gerža
Evaluation of Economic Efficiency of Investment in Hotel Services
May 2008
Displaying the final thesis
20.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Denisa Glončáková
Možnosti financování nákupu technologie CNC laserového pálícího stroje z fondů Evropské unie ve společnosti LUCCO s.r.o.
May 2007
Displaying the final thesis
21.
Final thesis is submitted
DT
Written by (author): Bc. Katarína Gregušková
Prostitution in Thailand
December 2017Displaying the final thesis
22.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Bc. Katarína Gregušková
Women at work in Mexico
May 2013Displaying the final thesis
23.
Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Petr Havlík, Ph.D.
Efficient policy design for joint production of food and environment
August 2006
Displaying the final thesis
24.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Bc. Tereza Havlišová
Příčiny a souvislosti dětské práce v Latinské Americe
May 2012
Displaying the final thesis
25.
Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Zdeněk Hicl, Ph.D.
Perspektivy českého vinařství po vstupu ČR do Evropské unie
August 2012
Displaying the final thesis
26.
Final thesis is submitted
BT
Written by (author): Eliška Hrubá
Economic sustainability of agricultural farm
May 2020
Displaying the final thesis
27.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Radovan Hrubý
Marketing research on promotion goods sale at MUAF Brno
June 2006
Displaying the final thesis
28.
Final thesis is submitted
DT
Written by (author): Bc. Yuliia Hutsman
Analýza vývoje zahraničního obchodu se zemědělskými komoditami mezi Českou republikou a zeměmi Evropské unie
April 2020
Displaying the final thesis
29.Final thesis was successfully defended.DisT
Written by (author): Ing. Veronika Jadczaková, Ph.D.
Segmenting B2B Markets: The Psychographic Perspective
October 2013
Displaying the final thesis
30.
Final thesis is in progress
DT
Written by (author): Bc. Veronika Jankovská
Rozvoj česko - thajských obchodních vztahů
May 2020
Displaying the final thesis
31.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Denisa Jirků
Udržitelný rozvoj obce Bavory
May 2011Displaying the final thesis
32.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Hana Kachlířová, DiS.
Development of market position and analysis of preferences of the Balladine dance school customers
December 2017
Displaying the final thesis
33.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Bc. Stanislava Karellová
Potenciál rozvoje turistického ruchu v městě Trenčín
May 2012
Displaying the final thesis
34.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Hana Karmazínová
Analýza finanční situace podniku
January 2005
Displaying the final thesis
35.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Lenka Khelerová
Use of option pricing method for a company valuation
May 2007
Displaying the final thesis
36.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Hana Krásenská
Předpoklady a možnosti rozvoje agroturistiky v Jihomoravském kraji a kraji Vysočina
May 2008Displaying the final thesis
37.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Šárka Kroupová
Strukturální změny rozvojové pomoci a spolupráce v Latinské Americe jako důsledek světové hospodářské krize 2008
December 2015
Displaying the final thesis
38.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Šárka Kroupová
Vzdělanost matek a kojenecká úmrtnost v Nikaragui a Chile
May 2013Displaying the final thesis
39.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Patrik Kubát
Role intenzifikačních faktorů při rozvoji zemědělství v Nikaragui, Keni a Myanmaru
April 2016
Displaying the final thesis
40.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Martina Látalová
Analýza finanční situace firmy Unileasing, a.s.
May 2009
Displaying the final thesis
41.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Kristýna Latinová
Podnikatelský plán firmy EKO THERM - SLOKOV, spol. s r.o.
January 2009
Displaying the final thesis
42.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Bc. Petra Lieberzeitová
Analýza obchodních vztahů mezi státy Visegrádské skupiny a Čínou
December 2019
Displaying the final thesis
43.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Bc. Soňa Martinková
Analýza rozvoje vybraného regionu
May 2012Displaying the final thesis
44.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lucie Matyášová
Mezinárodní komparace účinnosti regionální politiky v oblasti lidského rozvoje
May 2010
Displaying the final thesis
45.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Mgr. Ing. Jana Mikušová, Ph.D.
Fondy předvstupní pomoci EU
June 2003Displaying the final thesis
46.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Lucie Mokrá
Vliv vojenského režimu na rozvoj společnosti v Barmě
May 2013
Displaying the final thesis
47.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Nikola Novotná
Řizení cash flow společnosti Královopolská a.s.
May 2008
Displaying the final thesis
48.
Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Martina Ondrouchová, Ph.D.
Model hodnocení konkurenceschopnosti evropských regionů na úrovni NUTS II
August 2011
Displaying the final thesis
49.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Jana Opletalová
Regional convergence of V4 countries
May 2011
Displaying the final thesis
50.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Jarmila Pařilová
Praktické využití přídané hodnoty ve finanční analýze
January 2005
Displaying the final thesis
51.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Bc. Dominika Pastvová
Smart mobility in regional cities in the Czech Republic
December 2018
Displaying the final thesis
52.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Barbora Pektorová
Analýza přidané hodnoty zemědělského exportu a participace v agrárně-potravinových GVC u zemí V4
May 2018
Displaying the final thesis
53.
Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Romana Pikulová, Ph.D.
Předpoklady růstu produkce v potravinové vertikále mléko/mlékárenské výrobky v České republice
August 2013
Displaying the final thesis
54.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Martina Pluháčková
Analysis of watches industry
May 2008
Displaying the final thesis
55.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Lenka Pochylá
Analýza konvergence regionů soudržnosti NUTS 2 v ČR
May 2012
Displaying the final thesis
56.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Bc. Alina Posnova
The motives of Ukrainians to study at Czech universities and economic consequences of this student migration
May 2018Displaying the final thesis
57.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Thomas Resl
Sugar beat production in Romania: the Factory Danubiana Roman and its suppliers
April 2004
Displaying the final thesis
58.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Bc. Michaela Říčná
Analýza chování rodičů při volbě alternativních forem předškolního zařízení pro jejich děti
May 2019
Displaying the final thesis
59.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lenka Říhová
Eliminace rizik v zemědělství - využití organizovaných komoditních trhů
May 2006
Displaying the final thesis
60.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Bc. Julie Skřičková
Dopady zavedení zákazu kouření na chování návštěvníků restauračních zařízení
May 2018
Displaying the final thesis
61.
Final thesis is submitted
DT
Written by (author): Bc. Aneta Svatková
Vliv přímých zahraničních investic, oficiální rozvojové pomoci a remitencí na rozvoj zemí jihovýchodní Asie
May 2020
Displaying the final thesis
62.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Bc. Karel Štěpánek
Zhroucený stát Somálsko - Analýza vývoje Somálska po pádu režimu Siyaada Barre
January 2015
Displaying the final thesis
63.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Bc. Leona Šudomová
Analýza finanční situace firmy Hošek Motor a.s.
May 2019
Displaying the final thesis
64.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Kateřina Tajovská
Řešení systému kalkulace nákladů v malé firmě
January 2005
Displaying the final thesis
65.
Final thesis is in progress
DT
Written by (author): Bc. Oleksandra Taninets
Sociálně-ekonomické a sociálně-kulturní souvislosti trvale udržitelného multifunkčního vinohradnictví
April 2020
Displaying the final thesis
66.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Bc. Hana Tumová
Analýza faktorů udržitelného rozvoje Třeště
May 2011
Displaying the final thesis
67.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Kamil Veverka
Analýza českého exportu a stanovení komparativních výhod vybraných exportních sektorů
May 2018
Displaying the final thesis
68.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Monika Vévodová
Předpoklady a možnosti rozvoje vinařství v Jihomoravském kraji
May 2007
Displaying the final thesis
69.
Final thesis is submitted
BT
Written by (author): Martina Vintrová
International comparative analysis of the implementation of the Smart city concept
December 2019
Displaying the final thesis
70.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Tomáš Vladík
Analýza obchodu s lidmi v Číně
January 2014Displaying the final thesis
71.
Final thesis is in progress
DisTWritten by (author): Aik Wirsbinna
Implementation of Smart City Concepts as a New Business Segment for Municipal Energy Supplier
March 2022
Displaying the final thesis
72.
Final thesis is in progress
BT
Written by (author): Yuliia Yefimova
Komparativní analýza vývoje spotřeby vepřového, hovězího a drůbežího masa a masných výrobků v České republice a na Ukrajině
April 2020Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BT
Bachelor thesis
DT
Diploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPr
Dissertation thesis propositions
FtMBA
Final MBA thesis
Final thesis
Final thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)
Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigT
Rigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submittedFinal thesis is submitted
Final thesis is in progress
Final thesis is in progress