Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Iva Novotná
Identifikačné číslo: 15256
Univerzitný e-mail: iva.novotna [at] mendelu.cz
 
Akademická pracovníčka - asistentka - Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)
 
P 41 09  Zahradní a krajinářská architektura D-ZKA
ZF D-ZKA-ZKA komb [roč 3]
Doktorandský typ štúdia, kombinovaná forma
Zahradní a krajinářská architektura, 3. ročník

     Výučba     Záverečná práca
     
     
     
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:
Začlenění řeky a nábřeží do života a obrazu města
Autor:
Pracovisko: Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)
Vedúci práce: prof. Ing. Jiří Damec, CSc.
Oponent:
Ing. arch. Cyril Vltavský
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:
Začlenění řeky a nábřeží do života a obrazu města
Abstrakt:
Diplomová práce "Začlenění řeky a nábřeží do života a obrazu města" se zabývá studiem aktuální promblematiky návratu řek a nábřeží zpět do organismu města tak, aby byl posílen a upevněn vztah území k řece a aby byl řekám návrácen zpět městský život. Město reprezentuje statický, strohý a studený obraz scény, jemuž strukturu, řád i vnější podobu definoval člověk a v opozici proti němu stojí voda jako nespoutaný živel, překypující napětím, dynamikou, životem a skrývající v sobě ukrutnou sílu plně podřízenou zákonům přírody. Řeka jako součást městského prostoru se stává výrazným prvkem dotvářející typický charakter místa a celkovou atmosféru prostoru. Cílem práce je vypracovat architektonický návrh vybraného modelového prostoru v rozsahu ideové studie. V první fázi se práce zabývá studiem vybraných objektů vztahujících se k řešené problematice a na základě získaných zkušeností stanovuje základní principy a přístupy pro navrhování prostoru řek a nábřeží. V druhé fázi práce aplikuje získané zkušenosti a představuje je na konkrétním modelovém objektu. Modelovým územím je nábřeží řeky Ostravice v rámci Statutárníhhoo města Ostrava. Řešené území se vine v délce 2 km podél toku řeky Ostravice, od jejího soutoku s řekou Lučinou až po sídelní areál Kamenec. Ostravice se jako stuha vine skrze území města a propojuje Slezskoostravský hrad s centrem města a pokračuje dále na sever a svou pouť končí pod zříceninou hradu Landek, kde se vlévá do Odry. Výsledný návrh nevnímá řeku pouze jako propojující prvek prostoru, spojnici dvou bodů, ale řeka zde vypráví svůj vlastní příběh. Podél svého toku nám představuje krajinu Ostravska. Specifickou krajinu silně poznamenanou industriální minulostí a těžkou prací, ale krajinu jedinečnou - mající svého vlastního Genia Loci.
Kľúčové slová:
Ostravice, řeka, nábřeží

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Prílohy práce

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa prof. Ing. Jiří Damec, CSc..