Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Radka Redlichová, Ph.D.
Identifikačné číslo: 15164
Univerzitný e-mail: radka.redlichova [at] mendelu.cz
 
Akademická pracovníčka - odborná asistentka - Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)

Kontakty
     
Výučba     
Záverečná práca
     Publikácie
     
     
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Dizertačná práca
Názov práce:
Zhodnocení ekonomické úrovně ekologicky hospodařících zemědělských podniků
Autor:
Pracovisko:
Vedúci práce:
Oponent 1:prof. Ing. Jaroslav Homolka, CSc.
Oponent 2:
doc. Ing. Ľubomír Paška, Ph.D.
Oponent 3:Ing. Jana Poláčková, CSc.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:
Zhodnocení ekonomické úrovně ekologicky hospodařících zemědělských podniků
Abstrakt:Ekologické zemědělství je dnes v ČR stabilizovaný zemědělský systém, který je státem podporován a je dobrou alternativou vývoje zemědělství v ČR do budoucnosti. Hlavním cílem této disertační práce je přispět k poznání vývoje ekonomické úrovně ekologicky hospodařících zemědělských podniků a poznání hlavních souvislostí podporujících či omezujících další rozvoj tohoto systému zemědělského hospodaření v ČR. Souběžným cílem práce je příspěvek ke zdokonalení metod posuzování ekonomického vývoje ekologicky hospodařících zemědělských podniků, zejména s ohledem na specifika zemědělství a systému ekologického hospodaření zvlášť. Práce se zaměřuje především na důkladné posouzení finanční stránky ekonomické situace ekologicky hospodařících zemědělských podniků se zvláštním zřetelem na rentabilitu a aktivitu, tedy výkonnostní stránku finanční situace podniku. Z dosažených výsledků vyplývá, že situace ekologicky hospodařících zemědělských podniků se liší od situace konvenčních zemědělských podniků a to hlavně u právnických osob. Z hlediska tvorby ekonomické přidané hodnoty naznačují všechny modely vyšší úspěšnost ekologických podniků. Ekologicky hospodařící zemědělské podniky mají jak v případě právnických, tak fyzických osob vyšší poměr dotací k tržbám než podniky konvenční. Dotace tvoří u zemědělských podniků významný zdroj příjmů. V případě ekologických podniků je velikost dotací, resp. jejich význam pro podniky, zásadní. Po jejich odečtení, resp. zohlednění, dojde k výrazné redukci hospodářského výsledku a tím samozřejmě i rentabilit. Bez podpory dotací dosahují oba typy podniků záporných hospodářských výsledků. Práce se nezaměřuje pouze na hodnocení jednotlivých oblastí zemědělské výroby, ale hodnotí podnik jako celek. Určitá omezení vyplývají z nedostupnosti dat, resp. z omezenosti dané obchodním tajemstvím. Proto jsou v práci prezentovány výsledky tzv. průměrného podniku. I přes tyto nedostatky je však z výsledků práce možné usuzovat na stav prvovýrobců v ekologickém zemědělství jako na uspokojivý.
Kľúčové slová:
ekologické zemědělství, konvenční zemědělství, dopady specifických opatření agrární politiky na ekologické zemědělství, ekonomická situace zemědělských podniků

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa prof. Ing. Iva Živělová, CSc..