Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Stanislav Klusák
Identification number: 14718
University e-mail: 14718 [at] node.mendelu.cz
 
N 29 01  Chemistry and Food Technology (AF)
Master continuing type of study, full-time form
Food Technology, study successfully completed

Contacts     Graduate     Final thesis     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Ukazatele acidobazické rovnováhy krve býků v průběhu výkrmu
Written by (author): Ing. Stanislav Klusák
Department: Department of Morphology, Physiology and Animal Genetics (FA)
Thesis supervisor: Ing. Aleš Pavlík, Ph.D.
Opponent:doc. Dr. Ing. Zdeněk Havlíček
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Ukazatele acidobazické rovnováhy krve býků v průběhu výkrmu
Summary:ABSTRAKT Cílem bakalářské práce je vypracovat literární přehled o současném stavu řešeného problému na zadané téma a nastínit metodiku stanovení acidobazické rovnováhy krve různých věkových kategorií vykrmovaných býků, jalovic a volů. V průběhu produkčního života vykrmovaných zvířat je potřeba nezanedbat vliv působení chovatelských podmínek na organismus zvířat, tak aby byl zabezpečen především dobrý zdravotní stav, optimální užitkovost vyjádřená růstovou schopností zvířat a tím i výroba kvalitních živočišných produktů. Hodnocením parametrů acidobazické rovnováhy krve lze do jisté míry sledovat změny probíhající v organismu a posoudit úroveň funkčního a zdravotního stavu organismu. Tyto poznatky mohu napomoci k bližšímu poznání potřeb zvířat v jednotlivých etapách jejich produkčního života.
Key words:Acidobazická rovnováha vkrmovaných býků, Hodnocení parametrů ABR, Acidobazická rovnováha

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment formFinal thesisSupervisor's reviewOpponent's review