Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Adam Polcar, Ph.D.
Identifikačné číslo: 14581
Univerzitný e-mail: adam.polcar [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
 

Kontakty
     
Výučba     
Záverečná práca
               
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Dizertačná práca
Názov práce:Analýza změn výstupních parametrů motorů při spalování paliva E85
Autor:
Pracovisko:
Vedúci práce:
Oponent 1:
Oponent 2:
doc. Ing. Boleslav Kadleček, CSc.
Oponent 3:
prof. Ing. Celestýn Scholz, CSc.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:
Analýza změn výstupních parametrů motorů při spalování paliva E85
Abstrakt:
Předkládaná disertační práce s názvem "Analýza změn výstupních parametrů motorů při spalování paliva E85" popisuje historii a současné využívání bioetanolu jako paliva pro zážehové motory, možnosti jeho výroby a použití ve spalovacích motorech. Součástí práce je i porovnání fyzikálně-chemických vlastností palivového bioetanolu s benzínem. Experimentální část je zaměřena na hodnocení základní parametrů motorů a produkci emisí. Pro analýzu vlivu paliva E85 na změnu výše zmíněných parametrů byl vybrán jeden motor a dvě vozidla. Všechny motory byly původně určeny pro provoz na benzín. Jedním z cílů práce je tak popsat nutné změny v seřízení motoru (původně určeného pro spalování benzínu) pro jeho následný provoz na E85. Jak z výsledků experimentálních měření vyplývá spalování paliva E85 má pozitivní vliv nejen na výkonové parametry motoru, ale i na produkci emisí. Z důvodu odlišných vlastností bioetanolu a benzínu je ale nutné navýšení vstřikované dávky paliva, což má za následek negativní vliv na spotřebu paliva spalovacího motoru.
Kľúčové slová:
bioetanol, výkon, motor

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Posudok oponenta B. Kadleček

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa doc. Ing. Pavel Sedlák, CSc..