Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Adam Polcar, Ph.D.
Identification number: 14581
University e-mail: adam.polcar [at] mendelu.cz
 
Assistant Professor - Department of Technology and Automobile Transport (FA)
 
External Teacher - Institute of Lifelong Learning (MENDELU)

Contacts     Lesson     Final thesis
     
     
     
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Dissertation thesis
Thesis title:Analysis of changes of engines output parameters at combustion of E85 fuel
Written by (author):
Ing. Adam Polcar, Ph.D.
Department: Department of Technology and Automobile Transport (FA)
Thesis supervisor: doc. Ing. Pavel Sedlák, CSc.
Opponent 1:doc. Ing. Jaroslav Ondráček, CSc.
Opponent 2:doc. Ing. Boleslav Kadleček, CSc.
Opponent 3:
prof. Ing. Celestýn Scholz, CSc.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Czech

Czech        English

Title of the thesis:
Analýza změn výstupních parametrů motorů při spalování paliva E85
Summary:
Předkládaná disertační práce s názvem "Analýza změn výstupních parametrů motorů při spalování paliva E85" popisuje historii a současné využívání bioetanolu jako paliva pro zážehové motory, možnosti jeho výroby a použití ve spalovacích motorech. Součástí práce je i porovnání fyzikálně-chemických vlastností palivového bioetanolu s benzínem. Experimentální část je zaměřena na hodnocení základní parametrů motorů a produkci emisí. Pro analýzu vlivu paliva E85 na změnu výše zmíněných parametrů byl vybrán jeden motor a dvě vozidla. Všechny motory byly původně určeny pro provoz na benzín. Jedním z cílů práce je tak popsat nutné změny v seřízení motoru (původně určeného pro spalování benzínu) pro jeho následný provoz na E85. Jak z výsledků experimentálních měření vyplývá spalování paliva E85 má pozitivní vliv nejen na výkonové parametry motoru, ale i na produkci emisí. Z důvodu odlišných vlastností bioetanolu a benzínu je ale nutné navýšení vstřikované dávky paliva, což má za následek negativní vliv na spotřebu paliva spalovacího motoru.
Key words:
bioetanol, výkon, motor

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Opponent's review J. OndráčekOpponent's review C. Scholz

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user doc. Ing. Pavel Sedlák, CSc..