Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Adam Polcar, Ph.D.
Identification number: 14581
University e-mail: adam.polcar [at] mendelu.cz
 
 

Contacts
     
     
Final thesis
     
     
     
Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
Catalytic systems of ignition engines -- monitoring the effect in define driving cycles
Written by (author): Ing. Adam Polcar, Ph.D.
Department: Department of Technology and Automobile Transport (FA)
Thesis supervisor:
doc. Ing. Jiří Čupera, Ph.D.
Opponent:Ing. Tomáš Šmerda, Ph.D.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Czech

Czech        English

Title of the thesis:
Katalytické systémy zážehových motorů -- monitorování účinnosti v definovaných jízdních režimech
Summary:
Tato diplomová práce na téma "Katalytické systémy zážehových motorů -- monitorování účinnosti v definovaných jízdních režimech" se zabývá problematikou redukce škodlivých exhalátů ve výfukových plynech. Práce je členěna na 3 hlavní části. První část se věnuje aspektům provozu vozidel se spalovacím motorem, popisem jednotlivých škodlivých polutantů a jejich dopadem na ekosystém či na člověka. Druhá je zaměřena na přímé a nepřímé metody snižování obsahu těchto škodlivých látek ve výfukových plynech zejména pak na katalytické systémy. V poslední, třetí části, je popsaná metodika měření účinnosti katalyzátoru zážehového motoru v definovaných jízdních režimech na vozidlové válcové zkušebně Ústavu techniky a automobilové dopravy MZLU Brno s grafickým vyhodnocením a popisem.
Key words:
emise, katalyzátor, lambda sonda

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user doc. Ing. Jiří Čupera, Ph.D..