Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Adam Polcar, Ph.D.
Identification number: 14581
University e-mail: adam.polcar [at] mendelu.cz
 
Assistant Professor - Department of Technology and Automobile Transport (FA)
 
External Teacher - Institute of Lifelong Learning (MENDELU)

Contacts
     
     Final thesis     Projects     Publications     Conferences
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
Control Units of Cars
Written by (author):
Ing. Adam Polcar, Ph.D.
Department:
Department of Technology and Automobile Transport (FA)
Thesis supervisor:
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Czech

Czech        English

Title of the thesis:Řídící jednotky automobilů
Summary:
Tato bakalářská práce na téma "Řídící jednotky automobilů" se zabývá problematikou konstrukce a využívání řídících jednotek v automobilech. Práce je členěna na 4 hlavní části. První část je zaměřena na objasnění úlohy řídící jednotky v motorovém vozidle. Druhá se věnuje popisu jednotlivých elementů řídící jednotky a hlavních částí celého řídícího systému. Třetí část vysvětluje funkci řídící jednotky v automobilu a v poslední je rozpracována problematika směrů v oblasti vývoje řídících jednotek a možnosti jejího využívání v budoucnu.
Key words:
elektronický systém, řídící jednotka, automobil

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Supervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user doc. Ing. Miroslav Havlíček, CSc..