Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Adam Polcar, Ph.D.
Identification number: 14581
University e-mail: adam.polcar [at] mendelu.cz
 
Assistant Professor - Department of Technology and Automobile Transport (FA)
 
External Teacher - Institute of Lifelong Learning (MENDELU)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Supervised theses     Conferences     

Year:
Order by:

The selected person is an author of the following publications.

Ord.PublicationsType of resultYearDetails
1.Comparison of online tribodiagnostics with conventional method
Trost, Daniel -- Kumbár, Vojtěch -- Polcar, Adam
Comparison of online tribodiagnostics with conventional method. In MendelNet 2019: Proceedings of 26th International PhD Students Conference. 1st ed. Brno: Mendel University in Brno, 2019, p. 534--539. ISBN 978-80-7509-688-3.
article in proceedings2019Details
2.Hodnocení přesnosti navigace GPS s manuálním řízením traktoru
Polcar, Adam -- Bauer, František -- Sedlák, Pavel -- Čupera, Jiří -- Renčín, Lukáš -- Slavík, Jiří
Hodnocení přesnosti navigace GPS s manuálním řízením traktoru. Mechanizace zemědělství. 2019. v. 69, no. 7, p. 18--19. ISSN 0373-6776.
article in a professional periodical2019Details
3.Možnosti využití válcového dynamometru pro hodnocení stavu vozidel
Polcar, Adam -- Čupera, Jiří
Možnosti využití válcového dynamometru pro hodnocení stavu vozidel. In Sborník příspěvků konference Expert Forensic Science Brno 2019. 1st ed. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2019, p. 198--213. ISBN 978-80-214-5708-9. URL: http://exfos.cz/wp-content/uploads/2019/02/ExFoS_2019.pdf
article in proceedings2019Details
4.The impact of upper link length on the output parameters of a tractor set
Renčín, Lukáš -- Polcar, Adam -- Bauer, František
The impact of upper link length on the output parameters of a tractor set. Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. 2019. v. 67, no. 2, p. 435--445. ISSN 1211-8516. URL: https://acta.mendelu.cz/67/2/0435/
article in a professional periodical2019Details
5.The influence of three-point linkage control systems on the output parameters of tractors
Polcar, Adam -- Bauer, František -- Čupera, Jiří
The influence of three-point linkage control systems on the output parameters of tractors. In KOKA 2019: Proceedings of the L. International Scientific Conference of Czech and Slovak Universities and Institutions Dealing with Motor Vehicles and Internal Combustion Engines Research. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019, p. 186--195. ISBN 978-80-7509-668-5.
article in proceedings2019Details
6.Využití tvrdokovových návarů u sklízečů cukrové řepy
Votava, Jiří -- Fajman, Martin -- Polcar, Adam -- Kumbár, Vojtěch
Využití tvrdokovových návarů u sklízečů cukrové řepy. Listy cukrovarnické a řepařské: odborný časopis pro obor cukrovka-cukr-líh. 2019. v. 135, no. 9-10, p. 297--302. ISSN 1210-3306.
article in a professional periodical2019Details
7.Způsob a zařízení k dotěžování hnacích zadních kol traktorů při zpracovávání půdy
Bauer, František -- Čupera, Jiří -- Fajman, Martin -- Žák, Marek -- Polcar, Adam
MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Způsob a zařízení k dotěžování hnacích zadních kol traktorů při zpracovávání půdy. BAUER, F. -- ČUPERA, J. -- FAJMAN, M. -- ŽÁK, M. -- POLCAR, A. 307811, Úřad průmyslového vlastnictví, Czech Republic. URL: https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/Patents/FullDocuments/307/307811.pdf
patent or a different result protected by specific legal provisions2019Details

Use the following button to export the list of publications to a format suitable for Excel.