Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Adam Polcar, Ph.D.
Identification number: 14581
University e-mail: adam.polcar [at] mendelu.cz
 
 
External Teacher - Institute of Lifelong Learning (MENDELU)

     Lesson
     
     Projects
     
Publications
     
Supervised theses
     
Conferences     

The following list contains supervised theses at MENDELU.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.
StateTypeFinal thesis
Details
1.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Stanislav Ambrož
Odlehčovací brzdy motorových vozidel
April 2015
Displaying the final thesis
2.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Roman Andrýsek
Prostředky pro snižování emisí vznětových motorů
April 2014Displaying the final thesis
3.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Lukáš Ansorge
Ekologická likvidace autovraků
April 2015
Displaying the final thesis
4.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Yaroslav Arestarkhov
Ekonomické aspekty biopaliv
April 2018
Displaying the final thesis
5.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Šimon Bajer
Podvozky osobních automobilů
April 2014
Displaying the final thesis
6.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Petr Baka
Hodnocení závad vybrané funkční skupiny spalovacích motorů
April 2013
Displaying the final thesis
7.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Petr Baka
Snižování emisí spalovacích motorů pomocí biopaliv
May 2017
Displaying the final thesis
8.
Final thesis is submitted
DT
Written by (author): Bc. Zdeněk Bašta
Vliv rozdílných způsobů zpracování půdy na výstupní parametry traktorových souprav
April 2020
Displaying the final thesis
9.
Final thesis is in progressBT
Written by (author): Daniel Besta
Kombinovaná doprava
April 2021
Displaying the final thesis
10.
Final thesis is incomplete
BTWritten by (author): Michal Bradáč
Brzdové soustavy osobních automobilů
April 2014
Displaying the final thesis
11.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Ondřej Čech
Analýza výstupních parametrů zážehového motoru provozovaného na etanol a benzín
April 2015
Displaying the final thesis
12.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Filip Daněk
Ekonomická bilance ekologické likvidace vozidel městské hromadné dopravy
April 2019
Displaying the final thesis
13.
Final thesis is in progress
BT
Written by (author): Ondřej Diviš
Elektromobily a životní postředí
April 2021Displaying the final thesis
14.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Ondřej Doležal
Analýza jízdních odporů osobního automobilu
April 2016
Displaying the final thesis
15.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Martin Dřevojan
Brzdové soustavy traktorů
April 2013Displaying the final thesis
16.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Martin Dubšík
Biopaliva pro osobní automobily
April 2019
Displaying the final thesis
17.
Final thesis is in progress
DT
Written by (author): Bc. Lukáš Eberhard
Faktory ovlivňující brzdné zpomalení automobilu
April 2020Displaying the final thesis
18.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Pavel Friedl
Vliv rozložení hmotnosti traktoru na jeho tahové vlastnosti
April 2016
Displaying the final thesis
19.
Final thesis is in progress
DT
Written by (author): Bc. Pavel Fuk
Vliv tlaku huštění pneumatik a činnosti systému ABS na brzdnou dráhu a zpomalení vozidla
April 2021Displaying the final thesis
20.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Tomáš Gajdaczek
Využití letecké techniky v zemědělství
April 2019
Displaying the final thesis
21.
Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Pavel Gajdůšek
Alternativní pohony motorových vozidel
April 2015
Displaying the final thesis
22.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Marek Hadraba
Biopaliva pro vznětové motory
April 2016
Displaying the final thesis
23.
Final thesis is in progress
BT
Written by (author): Jan Henzl
Hydrostatické systémy zemědělských traktorů
April 2021Displaying the final thesis
24.
Final thesis is submitted
BT
Written by (author): Jan Hezina
Analýza vytíženosti dopravních linek městské hromadné dopravy v Brně
April 2020
Displaying the final thesis
25.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Marek Hřebíček
Hodnocení účinnosti spalovacího motoru při spalování biopaliv
April 2019
Displaying the final thesis
26.
Final thesis is in progress
BT
Written by (author): Jan Janecký
Nákladní doprava v zemědělství
April 2021
Displaying the final thesis
27.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Tomáš Karásek
Vliv provozního režimu traktoru na činnost systému selektivní katalytické redukce
April 2016Displaying the final thesis
28.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jan Klusoň
Analýza dopravní situace v obci Lelekovice
May 2018Displaying the final thesis
29.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Jan Klusoň
Pojišťovnictví v oblasti strojního zařízení
May 2016Displaying the final thesis
30.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Bc. Nikola Kobzinková
Pěstování olejnatých rostlin pro výrobu bionafty v České republice
April 2019
Displaying the final thesis
31.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Tomáš Kosík
Vliv spalování paliva CNG na produkci výfukových emisí motoru osobního automobilu
April 2019
Displaying the final thesis
32.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Milan Kotík
Brzdové systémy motorových vozidel
April 2015Displaying the final thesis
33.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Milan Kotík
Vliv stavu pneumatik a tlaku huštění na brzdnou dráhu vozidla
April 2018
Displaying the final thesis
34.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Viktor Kozubík
Využití vodíku jako alternativního zdroje energie pro automobilovou dopravu
April 2017
Displaying the final thesis
35.Final thesis is submittedBTWritten by (author): Alan Kristen
Ekonomické aspekty bionafty
April 2020
Displaying the final thesis
36.
Final thesis is incomplete
DT
Written by (author): Bc. David Kulhaj
Monitorování činnosti filtru pevných částic
April 2016
Displaying the final thesis
37.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Jiří Minařík
Vliv zatížení a tlaku huštění pneumatik traktoru na utužení půdy
April 2016Displaying the final thesis
38.
Final thesis is in progressDT
Written by (author): Bc. Pavel Musil
Vliv seřízení tříbodového závěsu na výstupní parametry soupravy traktoru a kypřiče
April 2020
Displaying the final thesis
39.
Final thesis is incomplete
BTWritten by (author): Miroslav Nádvorník
Podvozky silničních vozidel a traktorů
April 2016
Displaying the final thesis
40.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Bc. Jan Nedoma
Převodová ústrojí traktorů
April 2019
Displaying the final thesis
41.
Final thesis is in progress
DT
Written by (author): Bc. Jan Nedoma
Vliv režimu automatického nastavení mlátícího a čistícího ústrojí na výstupní parametry sklízecí mlátičky
April 2021Displaying the final thesis
42.
Final thesis is incomplete
DT
Written by (author): Bc. Lenka Němcová
Hodnocení ekonomických aspektů biopaliv v oblasti jejich výroby a využívání v motorových vozidlech
April 2017
Displaying the final thesis
43.
Final thesis is submitted
BTWritten by (author): Vojtěch Páč
Porovnání ekonomické bilance traktorové a automobilové dopravy v zemědělství
April 2020Displaying the final thesis
44.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. David Plánička
Podvozky motorových vozidel a jejich vliv na bezpečnost
May 2016Displaying the final thesis
45.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Dominik Polák
Dynamika brzdění motorových vozidel
April 2020Displaying the final thesis
46.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Pavel Přikryl
Elektronické brzdové systémy osobních automobilů
April 2017
Displaying the final thesis
47.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lukáš Puchnar
Analýza změn parametrů zážehového motoru při změně oktanového čísla paliva
April 2016Displaying the final thesis
48.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Michal Putna
Diagnostika brzdových soustav osobních automobilů
May 2015Displaying the final thesis
49.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Michal Putna
Hodnocení účinnosti brzdového systému osobního automobilu
April 2017
Displaying the final thesis
50.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Jan Remeš
Vliv nastavení regulační hydrauliky traktoru na výstupní parametry orební soupravy
April 2018
Displaying the final thesis
51.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Jiří Rýznar
Vliv tlaku v pneumatikách na výstupní parametry orební soupravy
April 2017
Displaying the final thesis
52.
Final thesis is in progress
DTWritten by (author): Bc. Adam Skokan
Stabilita vozidel při vyhýbacím manévru
May 2020
Displaying the final thesis
53.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Lukáš Slezáček
Vzduchové brzdy motorových vozidel
April 2014
Displaying the final thesis
54.
Final thesis is in progress
DTWritten by (author): Bc. Jakub Smíšek
Vliv stavu opotřebení pneumatik na brzdnou dráhu a zpomalení vozidla
April 2021
Displaying the final thesis
55.Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Tomáš Strach
Metodika hodnocení nárazových zkoušek Euro NCAP
April 2020
Displaying the final thesis
56.
Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Markéta Straková
Vzduchotlaké brzdové systémy traktorových souprav
April 2015
Displaying the final thesis
57.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Miroslav Strnadel
Vliv spalování paliva CNG na technicko-ekonomické parametry vozidla
April 2019
Displaying the final thesis
58.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Radek Šaman
Bezpečnost silničního provozu
April 2016Displaying the final thesis
59.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Marek Ševčík
Asistenční systémy motorových vozidel
April 2018
Displaying the final thesis
60.
Final thesis is submitted
BT
Written by (author): Veronika Škárková
Bioplyn vyrobený z odpadů a možnosti jeho využití při snižování produkce emisí oxidu uhličitého v dopravě
April 2019
Displaying the final thesis
61.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Václav Štursa
Udržitelnost modelu prodeje a servisu zemědělské techniky v ČR
April 2021
Displaying the final thesis
62.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Pavel Šutera
Možnosti zvyšování tahových vlastností traktoru
May 2018
Displaying the final thesis
63.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Miloslav Tálský
Hodnocení parametrů vznětového motoru provozovaného na biopalivo
April 2014
Displaying the final thesis
64.
Final thesis is incomplete
DTWritten by (author): Ing. Adam Tamáši
Rozložení hmotnosti traktoru a její vliv na bezpečnost jeho provozu na pozemních komunikacích
May 2018
Displaying the final thesis
65.Final thesis is submitted
DT
Written by (author): Bc. Tomáš Tejkl
Vliv hydraulických regulačních systémů traktoru na výstupní parametry orební soupravy
April 2020Displaying the final thesis
66.
Final thesis is incompleteBT
Written by (author): Marek Tomečka
Zpomalovací brzdové systémy motorových vozidel
April 2016
Displaying the final thesis
67.
Final thesis is in progress
BT
Written by (author): Jiří Tvarůžek
Nové trendy v konstrukci zážehových motorů
April 2021Displaying the final thesis
68.
Final thesis is in progress
BT
Written by (author): Michal Veselý
Systémy přípravy směsi dvoudobých motorů
April 2020
Displaying the final thesis
69.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Josef Vlach
Analýza brzdného účinku a valivého odporu osobního automobilu v závislosti na tlaku huštění pneumatik.
May 2017Displaying the final thesis
70.Final thesis is incompleteBT
Written by (author): Martin Vojta
Snižování škodlivých složek výfukových emisí pomocí dodatečné úpravy spalin
May 2018Displaying the final thesis
71.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Ondřej Vozdecký
Snižování pevných částic ve výfukových plynech
April 2016Displaying the final thesis
72.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Viktor Zálešák
Konstrukční řešení viničních traktorů
April 2020
Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DT
Diploma thesis
DisT
Dissertation thesis
DisThPr
Dissertation thesis propositions
FtMBA
Final MBA thesis
Final thesis
Final thesis
FT(ILL)
Final thesis - foreign students
FT(FS)
Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabT
Habilitation thesis
RigT
Rigorous thesis
Final thesis is incomplete
Final thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submitted
Final thesis is submitted
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress