Persons at MENDELUHelp


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. František Dařena, Ph.D.
Identification number: 1447
 
Academic staff - Associate Professor - Department of Informatics (FBE)

Contacts     Lesson     
     
Projects     
     
     
Bodies     
     

The selected person is an official solver of the following projects.

State
Ord.
Project titleSupervisorTypeOfficial rolesSinceUntil
obhájený
1
 Analysis of using CRM systems in the Czech Republic
IGAsupervisor
01/01/2006
12/31/2006
řešený2 Analýza názorů obsažených v nestrukturovaných rozsáhlých textových datech v přirozeném jazyce metodami data miningF. Dařena
IGA
supervisor
09/21/2012
řešený3
 Analýza vlivu předzpracování textových dokumentů na výsledky úloh text mining
F. Dařena
IGA
supervisor02/18/2013
řešený
4
 Automatizovaná podpora vyhledávání sémantické informace a znalosti v textových dokumentech v přirozených jazycích
F. Dařena
IGA
supervisor07/08/2014
obhájený5
 Czech Economy in the Process of Integration and Globalisation, and Development of Agricultural Sector and the Sector of Services under the New Conditions of Integrated European Market
B. MinaříkVZ
--
01/01/200512/31/2011
obhájený
6
      03 Developement of relationships in the business sphere as connected with changes in the life style of purchasing behaviour of the Czech population and in the business enviroment in the course of processes of integration and globalization
TS VZ
--
01/01/2005
12/31/2011
obhájený
7
            03 Vypracování analýzy interakcí obchodu a spotřebitelů a návrh systému komplexního řízení vztahu obchodních podnikatelských subjektů se zákazníky na základě soudobých marketingových koncepcí a informačních technologií
eTS VZ--
01/01/2005
12/31/2011
obhájený
8
                  05 Analýza uplatnění a řešení subsystému pro podporu marketingových strategií obchodní firmy
Akt eTS VZ
supervisor
01/01/2005
12/31/2011
zamítnutý
9
RP EK
Řešitel01/01/201412/31/2015
obhájený
10
 Inovace předmětu Informační systémy v anglickém jazyce
F. DařenaFRVŠ
supervisor
01/01/2011
12/31/2011
obhájený
11
 The methodology for information systems for marketing strategies support creationFRVŠsupervisor
01/01/2005
12/31/2005

Use the following button to export the list of projects to a format suitable for Excel.

Key:
Active states:
přijatý
acceptedukončenýcompleted
připravovaný
in preparation
řešený
in progresspodanýsubmitted
Inactive states:
zrušený
cancelled
obhájenýdefended
vyřazený
excluded
neobhájený
not defended
zamítnutýrejected