Lidé na MENDELUHelp


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. František Dařena, Ph.D.
Identifikační číslo: 1447
Univerzitní e-mail: frantisek.darena [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - docent - Ústav informatiky (PEF)
Vědecko-výzkumný pracovník - Ústav informatiky (PEF)

Kontakty     Výuka     Závěrečná práce     Projekty     Publikace     
Stáže     Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce: Pokročilý porovnávač produktů
Autor: Ing. Dávid Prexta
Pracoviště: Ústav informatiky (PEF)
Vedoucí práce: doc. Ing. František Dařena, Ph.D.
Oponent:Ing. Jan Přichystal, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Slovenština

Čeština        Slovenština        Angličtina

Název práce:Pokročilý porovnávač produktov
Abstrakt:Táto práca sa zaoberá problematikou dolovania štruktúrovaných informácii týkajúcich sa vlastností produktov z otvoreného textu, využitím otvorenej extrakcie informácii. Tieto vlastnosti uľahčia zákazníkom rozhodovanie pri výbere produktu. Na začiatku sa zaoberá existujúcimi riešeniami, ich nedostatkami a analýzou dostupných systémov pre otvorenú extrakciu informácii. Ďalej sú prebraté teoretické podklady a technológie použité pri návrhu systému, návrh samotného systému a jeho implementácia. V závere je popísané testovanie systému, jeho výsledky a sú navrhnuté rozšírenia, ktoré by bolo možné implementovať do budúcna.
Klíčová slova:TF-IDF, spracovanie prirodzeného jazyka, veľké dáta, extrakcia vlastnosti produktov, otvorená extrakcia informácii, vektorová sémantika

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

.posudek vedoucíhoposudek oponenta
Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

upozorněníPokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele doc. Ing. František Dařena, Ph.D..