Lidé na MENDELUHelp


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. František Dařena, Ph.D.
Identifikační číslo: 1447
Univerzitní e-mail: frantisek.darena [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - docent - Ústav informatiky (PEF)
Vědecko-výzkumný pracovník - Ústav informatiky (PEF)

Kontakty     Výuka     Závěrečná práce     Projekty     Publikace     
Stáže     Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Webová aplikace pro uživatelskou část edukační platformy
Autor: Ing. Martin Siebert
Pracoviště: Ústav informatiky (PEF)
Vedoucí práce: doc. Ing. František Dařena, Ph.D.
Oponent:RNDr. Tomáš Sochor, CSc.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Slovenština

Čeština        Slovenština        Angličtina

Název práce:Webová aplikácia pre používateľskú časť edukačnej platformy
Abstrakt:Cieľom tejto diplomovej práce je navrhnúť a implementovať základnú aplikáciu pre používateľskú časť edukačnej platformy na základe požiadaviek firmy FEDEVEL s.r.o. Teoretická časť práce sa zameriava na analýzu existujúcich riešení a súčasného stavu systému vo firme zadávateľa. Taktiež popisuje možnosti tvorby webovej aplikácie a popisuje viaceré AWS služby. Výsledná aplikácia bude tvoriť základ pre nový produkt firmy, ktorý pomôže inštruktorom budovať svoju vlastnú značku profesionálnych kurzov a poskytne ich študentom modernú edukačnú platformu.
Klíčová slova:AWS, online kurzy, serverless architektúra, webová aplikácia, cloud, edukačná platforma, streamovanie videa

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

.posudek vedoucíhoposudek oponenta
Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

upozorněníPokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele doc. Ing. František Dařena, Ph.D..