Lidé na MENDELUHelp


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. František Dařena, Ph.D.
Identifikační číslo: 1447
Univerzitní e-mail: frantisek.darena [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - docent - Ústav informatiky (PEF)
Vědecko-výzkumný pracovník - Ústav informatiky (PEF)

Kontakty     Výuka     Závěrečná práce     Projekty     Publikace     
Stáže     Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Získávání skrytých znalostí z online dat souvisejících s vysokými školami
Autor: Ing. Jakub Hlaváč
Pracoviště: Ústav informatiky (PEF)
Vedoucí práce: doc. Ing. František Dařena, Ph.D.
Oponent:Ing. Jonáš Petrovský
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Získávání skrytých znalostí z online dat souvisejících s vysokými školami
Abstrakt:Sociální sítě představují populární formu komunikace. Univerzitám usnadňují poskytování informací a oslovení uchazečů o studium. Trendem je také vzdělávání prostřednictvím zahraničních studijních pobytů. Studenti se však setkávají s řadou překážek. Výsledky této práce mohou pomoci univerzitám efektivněji komunikovat prostřednictvím sociálních sítí a lépe podporovat zahraniční pobyty. V rámci práce byla analyzována data ze sociálních sítí českých univerzit a data z průzkumů organizace Erasmus za účelem nalezení užitečných znalostí. Hlavní pozornost byla věnována zkoumání textových dat. Převážně byly využity statistické metody a metody strojového učení včetně výběru proměnných, modelování témat a shlukování. Výstupem jsou témata, která jsou na sociálních sítích populární a zajímavá. Dále byly identifikovány klíčové problémy studentů při zahraničních pobytech a vybrané z nich byly srovnávány pro země i univerzity.
Klíčová slova:k-means, latent semantic analysis, strojové učení, zpracování přirozeného jazyka, non-negative matrix factorization, sociální média, dolování z textu, modelování témat, shlukování, výběr proměnných

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

.přílohyposudek vedoucíhoposudek oponenta
Závěrečná prácePřílohy prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

upozorněníPokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele doc. Ing. František Dařena, Ph.D..