Lidé na MENDELUHelp


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. František Dařena, Ph.D.
Identifikační číslo: 1447
Univerzitní e-mail: frantisek.darena [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - docent - Ústav informatiky (PEF)
Vědecko-výzkumný pracovník - Ústav informatiky (PEF)

Kontakty     Výuka     Závěrečná práce     Projekty     Publikace     
Stáže     Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Informační systém pro podporu drobné rostlinné výroby
Autor: Ing. Lukáš Dohnálek
Pracoviště: Ústav informatiky (PEF)
Vedoucí práce: doc. Ing. František Dařena, Ph.D.
Oponent:Ing. Jiří Třináctý
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Informační systém pro podporu drobné rostlinné výroby
Abstrakt:Tato diplomová práce je zaměřena na návrh a implementaci informačního systému, určeného pro podporu činnosti drobných zemědělců věnujících se rostlinné výrobě v ČR. Informační systém je rozdělen do tří základních částí. První se zaměřuje na práci s půdními bloky, další část se věnuje skladové činnosti a třetí ekonomické činnosti drobných zemědělců. Na základě zpracovaných dat informační systém poskytuje kontrolu nákladovosti a výnosnosti jednotlivých půdních bloků. Dále je IS určen pro tvorbu osevních plánů, jejichž dodržování pomáhá kontrolovat. Systém také poskytuje potřebná data pro nařízené zemědělské kontroly. Informační systém byl vyvíjen za spolupráce s OSVČ Karlem Procházkou dále zadavatelem, který testoval výslednou aplikaci. Tento systém je vytvořený jako webová aplikace.
Klíčová slova:Informační systém, Rostlinná výroba, ASP .Net, AngularJS, Repository pattern, Dapper, Html 5

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

.přílohyposudek vedoucíhoposudek oponenta
Závěrečná prácePřílohy prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

upozorněníPokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele doc. Ing. František Dařena, Ph.D..