Lidé na MENDELUHelp


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. František Dařena, Ph.D.
Identifikační číslo: 1447
Univerzitní e-mail: frantisek.darena [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - docent - Ústav informatiky (PEF)
Vědecko-výzkumný pracovník - Ústav informatiky (PEF)

Kontakty     Výuka     Závěrečná práce     Projekty     Publikace     
Stáže     Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Hledání sémantické informace v textových datech s využitím latentní analýzy
Autor: Ing. Pavel Řezníček
Pracoviště: Ústav informatiky (PEF)
Vedoucí práce: doc. Ing. František Dařena, Ph.D.
Oponent:doc. Ing. Jan Žižka, CSc.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Hledání sémantické informace v textových datech s využitím latentní analýzy
Abstrakt:První část práce se věnuje teoretickému úvodu do vybraných metod text miningu - Information retrieval, klasifikace a shlukování. Je představena metoda LSA jakožto pokročilejší model pro reprezentaci textových dat. Dále jsou v práci popsána zdrojová data a metody pro jejich předzpracování a přípravu použité za účelem zvýšení efektivity text miningových metod. Pro jednotlivé oblasti text miningu jsou definovány hodnotící metriky a jsou představeny použité již existující, případně nově implementované, programy. Výsledky experimentů, srovnávajících vliv různého předzpracování a využití odlišných modelů zdrojových dat, jsou následně přehledně demonstrovány a v závěru práce diskutovány.
Klíčová slova:Text mining, stop-slova, vyhledávání informací, SVD, Cluto, LSI databáze, stemming, Python, klasifikace, shlukování

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

.přílohyposudek vedoucíhoposudek oponenta
Závěrečná prácePřílohy prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

upozorněníPokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele doc. Ing. František Dařena, Ph.D..