Lidé na MENDELUHelp


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. František Dařena, Ph.D.
Identifikační číslo: 1447
Univerzitní e-mail: frantisek.darena [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - docent - Ústav informatiky (PEF)
Vědecko-výzkumný pracovník - Ústav informatiky (PEF)

Kontakty     Výuka     Závěrečná práce     Projekty     Publikace     
Stáže     Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Automatizace generování stopslov
Autor: Bc. Ing. Jiří Krupník
Pracoviště: Ústav informatiky (PEF)
Vedoucí práce: doc. Ing. František Dařena, Ph.D.
Oponent:doc. Ing. Jan Žižka, CSc.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Automatizace generování stopslov
Abstrakt:Práce se zabývá automatizací generování stopslov, což je jeden ze způsobů předzpracování textových dokumentů. Zkoumá vliv odstraňování těchto slov na výsledky úloh z oblasti dolování znalostí (klasifikace a shlukování). Prvně je zde popsána problematika dolování znalostí z textových dokumentů, včetně rozboru používaných algoritmů. Detailně jsou zde popsány metody pro vytváření doménově nezávislých seznamů stopslov. Dále jsou prezentovány a diskutovány výsledky implementace metod, kterých bylo dosaženo při testování na kolekci rozsáhlých dokumentů ze zkoumané oblasti.
Klíčová slova:klasifikace, shlukování, stopslova, SVM, C5.0, k-Means, text mining, textové dokumenty

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

.přílohyposudek vedoucíhoposudek oponenta
Závěrečná prácePřílohy prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

upozorněníPokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele doc. Ing. František Dařena, Ph.D..