Lidé na MENDELUHelp


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. František Dařena, Ph.D.
Identifikační číslo: 1447
Univerzitní e-mail: frantisek.darena [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - docent - Ústav informatiky (PEF)
Vědecko-výzkumný pracovník - Ústav informatiky (PEF)

Kontakty     Výuka     Závěrečná práce     Projekty     Publikace     
Stáže     Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Automatizovaný vyhledávač aukčních položek
Autor: Ing. Filip Vaníček
Pracoviště: Ústav informatiky (PEF)
Vedoucí práce: doc. Ing. František Dařena, Ph.D.
Oponent:doc. Ing. Oldřich Trenz, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Automatizovaný vyhledávač aukčních položek
Abstrakt:Vaníček, F. Automatizovaný vyhledávač aukčních položek. Diplomová práce. Brno: MZLU v Brně, 2014. Diplomová práce se zabývá analýzou, návrhem a implementací aplikace, která uživatelům umožní vyhledávat v aukčních výsledcích společností pořádajících sálové aukce. Práce popisuje dvě vzájemně nezávislé části aplikace -- extrakčního robota a vyhledávač. Extrakční robot se stará o automatickou extrakci aukčních výsledků z webových stránek na základě uživatelem vytvořené extrakční šablony. Automatizace procesu extrakce je dosaženo analýzou odkazů pomocí Bayesova klasifikátoru a využití automatické detekce aukčních položek. Pro vyhledávání v aukčních výsledcích slouží druhá část aplikace. Výsledky vyhledávání uživatelům pomohou k určení finanční hodnoty sběratelských a investičních předmětů (mincí, medailí, vyznamenání a bankovek).
Klíčová slova:extrakční robot, Bayesův klasifikátor, JavaScript, jQuery, DOM, PHP, Nette Framework, aukční vyhledávač

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

.posudek vedoucíhoposudek oponenta
Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

upozorněníPokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele doc. Ing. František Dařena, Ph.D..