Lidé na MENDELUHelp


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. František Dařena, Ph.D.
Identifikační číslo: 1447
Univerzitní e-mail: frantisek.darena [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - docent - Ústav informatiky (PEF)
Vědecko-výzkumný pracovník - Ústav informatiky (PEF)

Kontakty     Výuka     Závěrečná práce     Projekty     Publikace     
Stáže     Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Interaktivní portál pro jazykovou výměnu a výuku jazyků
Autor: Ing. Michal Ševčík
Pracoviště: Ústav informatiky (PEF)
Vedoucí práce: doc. Ing. František Dařena, Ph.D.
Oponent:Ing. Jan Turčínek, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Interaktivní portál pro jazykovou výměnu a výuku jazyků
Abstrakt:Tématem diplomové práce je návrh a implementace aplikace pro podporu jazykových výměn a podporu výuky jazyků. Účelem aplikace je uživatelům nabídnout možnost vyhledání jazykového partnera podle zadaných preferencí, sjednání osobního setkání a poskytnutí alternativních druhů komunikace s těmito jazykovými partnery. Práce začíná průzkumem současného stavu v oblasti této problematiky, kde upozorňuje na nedostatky současných řešení a stručně vysvětluje důležitost znalosti cizího jazyka. Následuje analýza a návrh zamýšlené aplikace. V této části práce jsou vymezeny požadavky na vytvářenou aplikaci. Po fázi návrhu následuje fáze implementace, kde jsou ukázky uživatelského rozhraní a zdrojového kódu aplikace. Závěr práce je věnován shrnutí dosažených výsledků, doporučením pro používání aplikace, možným rozšířením aplikace a možnostem propagace.
Klíčová slova:jazyková výměna, responsivní design, mobile-first přístup, cizí jazyky, výuka, webový portál, komunikace, moderní technologie

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

.přílohyposudek vedoucíhoposudek oponenta
Závěrečná prácePřílohy prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

upozorněníPokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele doc. Ing. František Dařena, Ph.D..