Lidé na MENDELUHelp


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. František Dařena, Ph.D.
Identifikační číslo: 1447
Univerzitní e-mail: frantisek.darena [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - docent - Ústav informatiky (PEF)
Vědecko-výzkumný pracovník - Ústav informatiky (PEF)

Kontakty     Výuka     Závěrečná práce     Projekty     Publikace     
Stáže     Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Aplikování paralelismu při dolování znalostí z textových dat
Autor: Ing. Zdeněk Novák
Pracoviště: Ústav informatiky (PEF)
Vedoucí práce: doc. Ing. František Dařena, Ph.D.
Oponent:doc. Ing. Jan Žižka, CSc.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Aplikování paralelismu při dolování znalostí z textových dat
Abstrakt:Diplomová práce se zabývá problematikou dolování znalostí z rozsáhlých kolekcí textových dat a možným řešením tohoto výpočetně náročného procesu v podobě paralelizace. Popisuje problematiku spojenou s přípravou textových dat a jejich následným zpracováním algoritmy strojového učení. Výstupem jsou výsledky experimentů, které porovnávají tradiční sekvenční přístup klasifkiace dat s paralelním řešením. Pro účely realizace těchto experimentů byla implementována aplikace (s využitím známých knihoven (částečně upravených) a softwaru). Použité klasifikační algoritmy zahrnují neuronové sítě, podpůrné vektory a k-nejbližších sousedů. Výsledky ukazují, že použití paralelního přístupu umožňuje snížení časové náročnosti procesu se současným zachováním dostatečných hodnot metrik pro zhodnocení přesnosti klasifikace.
Klíčová slova:strojové učení, dolování znalostí z textových dat, porpůrné vektory, k-nejbližších sousedů, klasifikace, paralelismus, neuronové sítě

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

.přílohyposudek vedoucíhoposudek oponenta
Závěrečná prácePřílohy prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

upozorněníPokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele doc. Ing. František Dařena, Ph.D..