Lidé na MENDELUHelp


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. František Dařena, Ph.D.
Identifikační číslo: 1447
Univerzitní e-mail: frantisek.darena [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - docent - Ústav informatiky (PEF)
Vědecko-výzkumný pracovník - Ústav informatiky (PEF)

Kontakty     Výuka     Závěrečná práce     Projekty     Publikace     
Stáže     Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Internetový marketing společnosti Pevi, s.r.o.
Autor: Ing. Simona Ševčíková
Pracoviště: Ústav informatiky (PEF)
Vedoucí práce: doc. Ing. František Dařena, Ph.D.
Oponent:Ing. Roman Dziedzinskyj
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Internetový marketing společnosti Pevi, s.r.o.
Abstrakt:Ševčíková, S.: Internetový marketing společnosti Pevi, s.r.o. Diplomová práce. Brno, 2012. Tato diplomová práce se zabývá návrhem vylepšení internetové prezentace společnosti Pevi, s.r.o. s ohledem na provedené analýzy, chování zákazníků a potřeby společnosti. Důraz je kladen na oblasti SEO, SEM, přístupnosti a použitelnosti, které jsou důležité pro efektivní internetový marketing. Na základě provedené analýzy jsou navrženy úpravy a doporučení, které směřují k vylepšení současné internetové prezentace. Navrhovaná řešení jsou zhodnocena z hlediska finančního, časového a organizačního.
Právní doložka:Práce obsahuje citlivá data společnosti Pevi, s.r.o., která by mohla být zneužita konkurencí. Společnost souhlasila s jejich použitím v této práci pouze za předpokladu, že práce nebude veřejně přístupná. Žádám proto o utajení obsahu práce veřejnosti.
Klíčová slova:nákupní chování, internetový marketing, SEO, SEM, přístupnost, Google Analytics, analýza webových prezentací, použitelnost

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

.posudek vedoucíhoposudek oponenta
Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

upozorněníPokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele doc. Ing. František Dařena, Ph.D..