Lidé na MENDELUHelp


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. František Dařena, Ph.D.
Identifikační číslo: 1447
Univerzitní e-mail: frantisek.darena [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - docent - Ústav informatiky (PEF)
Vědecko-výzkumný pracovník - Ústav informatiky (PEF)

Kontakty     Výuka     Závěrečná práce     Projekty     Publikace     
Stáže     Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Informační systém pro správu zlepšovacích návrhů
Autor: Ing. Michal Suchomel
Pracoviště: Ústav informatiky (PEF)
Vedoucí práce: doc. Ing. František Dařena, Ph.D.
Oponent:Ing. Pavel Turčínek, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Informační systém pro správu zlepšovacích návrhů
Abstrakt:Tématem diplomové práce je návrh a implementace informačního systému pro správu zlepšovacích návrhů v reálné výrobní firmě Siemens Electric Machines s.r.o. Účelem systému je vytvářet, evidovat a zpracovávat zlepšovací návrhy ve firmě. Systém bude spolupracovat s poštovním klientem Microsoft Outlook, pomocí kterého bude komunikovat mezi uživateli. Práce začíná shrnutím současného stavu problematiky se zaměřením na návrh informačního systému, pokračuje stručným přehledem současných řešení na trhu a rozborem situace ve firmě. Následuje analýza a vlastní návrh systému, ze kterých vzejde hlavní výsledek práce: implementace systému v jazyce Visual Basic for Applications, jeho otestování a zavedení do podniku. V části věnované implementaci jsou ukázky uživatelského rozhraní a odkazy na části zdrojového kódu v přílohách. Součástí práce je také krátká diskuze o průběhu zavádění, přínosu a možností rozšíření systému.
Klíčová slova:Informační systém, VBA, Zlepšovací návrh

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

.posudek vedoucíhoposudek oponenta
Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

upozorněníPokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele doc. Ing. František Dařena, Ph.D..