Lidé na MENDELUHelp


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. František Dařena, Ph.D.
Identifikační číslo: 1447
Univerzitní e-mail: frantisek.darena [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - docent - Ústav informatiky (PEF)
Vědecko-výzkumný pracovník - Ústav informatiky (PEF)

Kontakty     Výuka     Závěrečná práce     Projekty     Publikace     
Stáže     Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Automatizované sledování informací na webech
Autor: Ing. Filip Vaníček
Pracoviště: Ústav informatiky (PEF)
Vedoucí práce: doc. Ing. František Dařena, Ph.D.
Oponent:Ing. Pavel Turčínek, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Automatizované sledování informací na webech
Abstrakt:Tato práce se zabývá analýzou, návrhem a implementací webové aplikace, která bude schopná sledovat uživatelem definované informace na zvolených webových stránkách. Analýza a návrh aplikace probíhá v modelovacím jazyce UML. Aplikace je implementována v jazyce PHP. Pro extrakci strukturovaných dat z webových stránek jsou využity XML technologie. Aplikace obsahuje interaktivní selektor vytvořený v jazyce JavaScript umožňující výběr prvků na stránce pomocí kliknutí myší. Ten umožní ovládání aplikace uživatelům, kteří neznají HTML.
Klíčová slova:webový robot, UML, marketingové zpravodajství, dolování dat z webu, XML

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

.přílohyposudek vedoucíhoposudek oponenta
Závěrečná prácePřílohy prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

upozorněníPokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele doc. Ing. František Dařena, Ph.D..