Lidé na MENDELUHelp


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. František Dařena, Ph.D.
Identifikační číslo: 1447
Univerzitní e-mail: frantisek.darena [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - docent - Ústav informatiky (PEF)
Vědecko-výzkumný pracovník - Ústav informatiky (PEF)

Kontakty     Výuka     Závěrečná práce     Projekty     Publikace     
Stáže     Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Podpora rozhodování s využitím tabulkového kalkulátoru
Autor: Bc. Tomáš Michal
Pracoviště: Ústav informatiky (PEF)
Vedoucí práce: doc. Ing. František Dařena, Ph.D.
Oponent:Ing. Jiří Třináctý
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Podpora rozhodování s využitím tabulkového kalkulátoru
Abstrakt:Práce se zabývá teorií rozhodování a systémy na podporu rozhodování. Konkrétně jsou v práci rozebírána kritéria volby dodavatelů, metody stanovení vah kritérií a Scoring model, jako efektivní způsob vícekriteriálního hodnocení dodavatelů. Dále je práce zaměřena na tabulkové kalkulátory, jako jeden ze způsobů jak systémy na podporu rozhodování realizovat. V následující kapitole je rozebrán návrh systému pro podporu rozhodování malých a středních podniků pro oblast nákupu zboží s využitím tabulkového kalkulátoru a uveden příklad užití vytvořeného systému. V poslední kapitole jsou shrnuty dosažené výsledky a zhodnocena použitelnost výsledného systému v praxi.
Klíčová slova:stanovení vah kritérií, systémy na podporu rozhodování, kriteria výběru dodavatele, Scoring model, tabulkový kalkulátor, rozhodování

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

.přílohyposudek vedoucíhoposudek oponenta
Závěrečná prácePřílohy prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

upozorněníPokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele doc. Ing. František Dařena, Ph.D..