Lidé na MENDELUHelp


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. František Dařena, Ph.D.
Identifikační číslo: 1447
Univerzitní e-mail: frantisek.darena [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - docent - Ústav informatiky (PEF)
Vědecko-výzkumný pracovník - Ústav informatiky (PEF)

Kontakty     Výuka     Závěrečná práce     Projekty     Publikace     
Stáže     Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Využitelnost technologie Instant messaging pro podporu podnikových aktivit a soukromé využití
Autor: Bc. et Bc. Petr Horák
Pracoviště: Ústav informatiky (PEF)
Vedoucí práce: doc. Ing. František Dařena, Ph.D.
Oponent:Ing. Petr Jedlička, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Využitelnost technologie Instant messaging pro podporu podnikových aktivit a soukromé využití
Abstrakt:Práce se zabývá technologií Instant messaging, což je způsob komunikace mezi dvěma (nebo více) lidmi pomocí internetu. Jedná se o posílání textových, zvukových či audiovizuálních zpráv, které jsou doručovány v reálném čase. Pro tento způsob komunikace existuje široké množţství nástrojů -- klientů, které jsou založeny na různých technologiích -- protokolech. Práce naznačuje výhody a možnosti využití této technologie, a to ve dvou rovinách: komerčně v podniku a pro osobní potřeby uživatelů. Součástí je také průzkum, v němž jsou respondenti dotazováni na jejich názory na IM komunikaci a jejich zkušenosti s touto technologií. Cílem práce je analyzovat vybrané protokoly a klienty, vybrat z nich ty nejvhodnější. Tento výběr následně porovnat s výsledky průzkumu a navrhnout jejich vhodné použití v praxi.
Klíčová slova:Instant messaging, komunikace, klient, protokol

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

.posudek vedoucíhoposudek oponenta
Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

upozorněníPokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele doc. Ing. František Dařena, Ph.D..