Lidé na MENDELUHelp


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. František Dařena, Ph.D.
Identifikační číslo: 1447
Univerzitní e-mail: frantisek.darena [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - docent - Ústav informatiky (PEF)
Vědecko-výzkumný pracovník - Ústav informatiky (PEF)

Kontakty     Výuka     Závěrečná práce     Projekty     Publikace     
Stáže     Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Analýza, návrh a aspekty implementace systému pro řízení požadavků
Autor: Ing. Mgr. Lukáš Petrlík
Pracoviště: Ústav informatiky (PEF)
Vedoucí práce: doc. Ing. František Dařena, Ph.D.
Oponent:Mgr. Karla Chromá
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Analýza, návrh a aspekty implementace systému pro řízení požadavků
Abstrakt:Cílem této diplomové práce je analyzovat a navrhnout systém pro pořizování, správu, řízení a evidenci požadavků, připomínek či neshod v rámci vývojové, projektové nebo výrobní činnosti firmy zabývající se vývojem SW, nastínit varianty implementace navrženého řešení, prozkoumat ekonomické, procesní, organizační a manažerské aspekty těchto variant (přínosy, náklady, dopady) a nejlepší variantu implementace systému doporučit. Hlavními výsledky práce jsou kompletní specifikace systému pro řízení požadavků ve zvolené firmě zabývající se vývojem SW a ekonomicko-manažerská část obsahující doporučení, jak navržený systém implementovat. Součástí práce je také krátká diskuse možností rozšíření a integrace navrženého systému.
Klíčová slova:Řízení požadavků, Informační systém, Aspekty implementace

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

.posudek vedoucíhoposudek oponenta
Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

upozorněníPokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele doc. Ing. František Dařena, Ph.D..