Lidé na MENDELUHelp


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. František Dařena, Ph.D.
Identifikační číslo: 1447
Univerzitní e-mail: frantisek.darena [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - docent - Ústav informatiky (PEF)
Vědecko-výzkumný pracovník - Ústav informatiky (PEF)

Kontakty     Výuka     Závěrečná práce     Projekty     Publikace     
Stáže     Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Podpora rozhodování s využitím tabulkového kalkulátoru
Autor: David Pospíšil, DiS.
Pracoviště: Ústav informatiky (PEF)
Vedoucí práce: doc. Ing. František Dařena, Ph.D.
Oponent:Ing. Anděla Matiášová, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce je nekompletní


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Podpora rozhodování s využitím tabulkového kalkulátoru
Abstrakt:Proces rozhodování lze do jisté míry formalizovat aplikací poznatků teorie rozho-dování a operačního výzkumu. K tomu slouží systémy na podporu rozhodování -- DSS. Pro podporu rozhodování lze využít řadu softwarových produktů, přičemž vhodné může být i využití tabulkových kalkulátorů vzhledem k jejich dostupnosti a univerzálnosti. Cílem bakalářské práce je prověřit využitelnost tabulkového kal-kulátoru pro podporu rozhodování ve vybraném rozhodovacím problému. Pro praktické ověření byl vybrán rozhodovací problém výběru dodavatele elektřiny a plynu a výběru způsobu vytápění domácnosti. Pro řešení uvedeného problému byl zvolen tabulkový kalkulátor MS-EXCEL. Praktické výpočty a analýza citlivosti výsledků prokázaly, že navržená aplikace je dostatečně přesná a vhodná pro prak-tické využití. Prostředí tabulkového kalkulátoru nabízí poměrně rozsáhlé možnos-ti a nástroje řešení a konkrétní aplikaci lze snadno realizovat. Práce prokázala vhodnost tabulkového kalkulátoru při řešení praktických rozhodovacích problé-mů.
Klíčová slova:rozhodování, operační výzkum, systémy na podporu rozhodování, tabulkový kalkulátor, dodavatel elektřiny a plynu

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

.přílohyposudek vedoucíhoposudek oponenta
Závěrečná prácePřílohy prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

upozorněníPokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele doc. Ing. František Dařena, Ph.D..