Lidé na MENDELUHelp


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. František Dařena, Ph.D.
Identifikační číslo: 1447
Univerzitní e-mail: frantisek.darena [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - docent - Ústav informatiky (PEF)
Vědecko-výzkumný pracovník - Ústav informatiky (PEF)

Kontakty     Výuka     Závěrečná práce     Projekty     Publikace     
Stáže     Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Softwarová podpora měření výkonnosti podniku
Autor: Ing. Jan Hamerník
Pracoviště: Ústav informatiky (PEF)
Vedoucí práce: doc. Ing. František Dařena, Ph.D.
Oponent:Ing. Martin Pokorný, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Softwarová podpora měření výkonnosti podniku
Abstrakt:Tato práce se zabývá problematikou měření finanční výkonnosti v podniku a její SW podporou. Teoretickou součástí je přehled nejpoužívanějších přístupů k měření výkonnosti a způsoby výpočtů jednotlivých finančních ukazatelů. Následuje analýza SW produktů zabývajících se danou problematikou na našem trhu. Nejvýznamnější částí práce je návrh a realizace programu E-výkonnost. Tento program ulehčuje a zrychluje proces tvorby finanční analýzy tím, že provádí matematické výpočty nejdůležitějších finančních ukazatelů a výsledné hodnoty pak zanáší do přehledných tabulek a grafů. Dále umožňuje uživateli provádět benchmarkingové srovnávání, rozbory jednotlivých ukazatelů, predikci budoucí finanční tísně, aj. Tím přispívá k celkovému procesu finančního hodnocení, které bývá nezbytným podkladem pro strategické rozhodování podniku.
Klíčová slova:měření výkonnosti, benchmarking, finanční analýza

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

.přílohyposudek vedoucíhoposudek oponenta
Závěrečná prácePřílohy prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

upozorněníPokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele doc. Ing. František Dařena, Ph.D..