Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Martin Houšť, Ph.D.
Identification number: 14469
University e-mail: martin.houst [at] mendelu.cz
 

     
     
Final thesis
     
Publications
     
     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
Possibilities utilization minimum tillage when growing cereals
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor:
Ing. Blanka Procházková, CSc.
Opponent:Ing. Ivo Hartman, Ph.D.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Czech

Czech        English

Title of the thesis:
Možnosti využití minimalizačních technologií zpracování půdy u obilnin
Summary:
Bakalářská práce je zaměřena na zhodnocení možností využití minimalizačních technologií zpracování půdy u obilnin v systémech hospodaření na půdě. První část práce se zabývá půdou a pracovními postupy zpracování půdy (konvenční, minimalizační technologie zpracování půdy a zakládání porostů). V druhé části je provedena analýza současného stavu používání minimalizačních technologií v České republice a ve světě. V třetí části je uvedeno rozdělení minimalizačních způsobů zpracování půdy. Čtvrtá část se zabývá vlivem minimalizace zpracování půdy na jednotlivé faktory ovlivňující výnos obilovin (půdní prostředí, plevelné spektrum a houbové choroby, protierozní působení). Pátá část rozebírá minimalizačními technologie zpracování půdy a zakládání porostů u jednotlivých druhů obilnin.
Key words:
minimalizační technologie, obilniny, zakládání porostů, zpracování půdy

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user Ing. Blanka Procházková, CSc..