Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Martin Houšť, Ph.D.
Identification number: 14469
University e-mail: martin.houst [at] mendelu.cz
 
Výzkumník projektu II - Department of Agrosystems and Bioclimatology (FA)

     
Lesson     
Final thesis
               Conferences
     

Several final theses have been found. Please select one from the following list.

Title of the thesis
Identification
Details
Vliv různé intenzity zpracování půdy na její fyzikální a hydrofyzikální vlastnosti
FA D-PP-GPP pres [year 3]
Možnosti využití minimalizačních technologií zpracování půdy u obilninFA B-PP-PP pres [term 6, year 3]
Vliv různé intenzity zpracování půdy na výnosy ozimé pšenice
FA C-PP-PP pres [term 4, year 2]