Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Veronika Dvořáková, Ph.D.
Identifikačné číslo: 14169
Univerzitný e-mail: xsobotk0 [at] node.mendelu.cz
 
Technická pracovníčka pro výuku - Ústav účetnictví a daní (PEF) - prerušené

Kontakty          Projekty     
Publikácie
     
Stáže               

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

NERUDOVÁ, D. -- DVOŘÁKOVÁ, V. Financial Transaction Tax: Can it be sufficient resource of EU budget when introduced through enhanced cooperation?. In NERUDOVÁ, D. 17th International Conference Enterprise And Competitive Environment 2014. 1. vyd. Amsterdam, Netherlands: Elsevier Science Bv, 2014, s. 453--461. ISSN 2212-5671.

Originálny názov:
Financial Transaction Tax: Can it be sufficient resource of EU budget when introduced through enhanced cooperation?
Český názov:
Autor:
Pracovisko: Ústav účetnictví a daní
Druh publikácie:
článok v zborníku
Zborník:
17th International Conference Enterprise And Competitive Environment 2014
Charakter článku: odborný článok
Číslo časti:
Od strany:
453
Do strany:
461
Počet strán:
9
Kód UT podľa Web of Science:
345439100054
Kód EID podľa Scopus:
Pôvodný jazyk:
angličtina
Popis v originálnom jazyku:
The discussion about the possible taxation of the financial sector has started in the European Union as a result of the financial crisis which has spread to the Europe from the United States in 2008. The EU Member States individually committed to support the financial sector for a total about EUR 4.6 trillion (i.e. 39% of EU-27 GDP in 2009). Those public interventions have significant budgetary consequences (strongly felt in Greece, Spain or Italy) and imposed a heavy burden on the present and future generations. Therefore there is a strong consensus not only on the level of the European Union but also internationally, that financial sector should contribute to the public finance more fairly. Moreover, with respect to the fact, that the crises was the result of complex interaction of market failures, global monetary and financial imbalances and weak supervision, it has been argued, that taxes could be used as regulatory tools. However, the imposition of FTT on financial sector is very sensitive issue. Due to this fact it will not be implemented through the directive (requiring the unanimity of all EU Member States) but rather through enhanced cooperation (i.e. only by countries willing to do that – by EU-11). The aim of the paper is to research, whether the revenues from the imposition of financial transaction tax through enhanced cooperation could be used as a new own resource of EU budget and whether it would enable to replace GNI contribution of EU-11 as announced by the European Commission.
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová:
angličtina: EU budget, enhanced cooperation, FTT
čeština: zesílená spolupráce, rozpočet EU, FTT
Odbor výsledku:
Řízení, správa a administrativa
Rok uplatnenia: 2014
Rok odoslania: 2015
Identifikačné číslo RIV: RIV/62156489:43110/14:00232271
Uplatnenie na projektoch:
Kvantifikace dopadů zavedení společného konsolidovaného korporátního základu daně na příjmovou stránku rozpočtu České Republik (uplatnenie: RIV)
 
Záznam vložil: Mgr. Lukáš Plch
Posledná zmena:
18.08.2015 08:46 (Mgr. Lukáš Plch)

Hodnotenie publikácie:

1
2
3
4
5
        
1
2
3
4
5
zlé
 
dobré
        
nezaujímavé
 
zaujímavé
Hodnotilo: 0
Priemer: -
        
Hodnotilo: 0
Priemer: -
123
4
5
        
1
2
3
4
5
laické
 
odborné        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Priemer: -
        
Hodnotilo: 0
Priemer: -


Bližšie určenie zdroja:

NERUDOVÁ, D. 17th International Conference Enterprise And Competitive Environment 2014. 1. vyd. Amsterdam, Netherlands: Elsevier Science Bv, 2014. Procedia Economics and Finance, Volume 12. ISSN 2212-5671.

Originálny názov:
17th International Conference Enterprise And Competitive Environment 2014
Český názov:
Editor:
Pracovisko:
Informační centrum
Druh publikácie:
zborník
ISSN: 2212-5671
Vydavateľ: Elsevier Science Bv
Miesto vydania:
Amsterdam, Netherlands
Forma vydania: elektronická verzia (online)
Edícia a číslo zväzku:
Procedia Economics and Finance, Volume 12
Rok vydania:
2014
Číslo vydania:
1
Počet strán:
Akcia:
17th International Conference on Enterprise and the Competitive Environment (ECE)
Pôvodný jazyk:
angličtina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia:
2014
Uplatnenie na projektoch:
Mimoprojektový výzkum
 
Záznam vložil:
Posledná zmena:
18.08.2015 08:46 (Mgr. Lukáš Plch)

Hodnotenie publikácie:

1
2
3
4
5
        
1
2
3
45
zlé
 
dobré
        
nezaujímavé
 
zaujímavé
Hodnotilo: 0
Priemer: -
        
Hodnotilo: 0
Priemer: -
1
2
3
4
5
        
1
2
345
laické
 
odborné        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Priemer: -        
Hodnotilo: 0
Priemer: -


Bližšie určenie zdroja:

17th International Conference on Enterprise and the Competitive Environment (ECE). 6. 3. 2014 - 7. 3. 2014, Brno, CZECH REPUBLIC (CZ).

Originálny názov:
17th International Conference on Enterprise and the Competitive Environment (ECE)
Český názov:
Organizátor:
Druh publikácie:
usporiadanie (zorganizovanie) konferencie
Miesto konania:
Brno, CZECH REPUBLIC
Usporiadateľ:
Štát: Česká republika
Rozsah akcie: celosvetová akcia
Typ konferencie: vedecká konferencia
Skratka: ECE
Poradové číslo: 17
Dátum začatia:
6. 3. 2014
Dátum ukončenia:
7. 3. 2014
Rok konania:
Počet účastníkov celkom:
Počet účastníkov zo zahraničia:
Pôvodný jazyk: angličtina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok odoslania:
Identifikačné číslo RIV:
 
Záznam vložil:
Mgr. Lukáš Plch
Posledná zmena:
26.02.2015 12:51 (Mgr. Lukáš Plch)

Hodnotenie publikácie:

12
3
4
5
        
1
2
34
5
zlé
 
dobré
        
nezaujímavé
 
zaujímavé
Hodnotilo: 0
Priemer: -
        Hodnotilo: 0
Priemer: -
1
2
3
45
        
1
2
3
4
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Priemer: -
        
Hodnotilo: 0Priemer: -