Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Veronika Dvořáková, Ph.D.
Identification number: 14169
University e-mail: xsobotk0 [at] node.mendelu.cz
 
Technical worker for educational process - Department of Accounting and Taxes (FBE) - interrupted

Contacts     Final thesis     Projects     Publications     
Placements     Bodies     Supervised theses     Conferences     

The following list contains supervised theses at MENDELU.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Lukáš Böhmer
Daňové aspekty autobusové dopravy cestovní kanceláře
May 2012Displaying the final thesis
2.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Petra Bubeníková, DiS.
Identifikace daňového zatížení příjmů podnikajících právnických osob v České republice a Německu
May 2013Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Jana Halasová
Vyhodnocení dopadů rozpočtového určení daní na financování obcí po 1.1.2013
May 2013Displaying the final thesis
4.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Lenka Horká, DiS.
Návrh vnitropodnikové směrnice podniku určující metody a postupy při účtování v cizích měnách
January 2012Displaying the final thesis
5.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Marie Hrabalová
Daňové aspekty leasingového a úvěrového financování majetku obce
May 2010Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Pavlína Hrdá
Optimalizace zaměstnaneckých benefitů společnosti MINERVA BOSKOVICE, a.s.
January 2014Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Zuzana Hudečková
Analýza účetních výkazů obce z hlediska jejího hospodaření
May 2010Displaying the final thesis
8.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Zuzana Hudečková
Využití daňových rájů při daňové optimalizaci
May 2013Displaying the final thesis
9.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Alena Jošková
Vliv změn systému státní sociální podpory platných od roku 2012 na obyvatele České republiky
May 2012Displaying the final thesis
10.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lucie Juračková
Faktory ovlivňující výši inkasa korporátní daně v České republice
January 2014Displaying the final thesis
11.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jan Klement
Daňové aspekty poskytování zaměstnaneckých benefitů z pohledu zaměstnavatele a zaměstnance
May 2010Displaying the final thesis
12.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jakub Krejča
Dopady uplatnění paušálních výdajů oproti skutečným výdajům u poplatníků fyzických osob v letech 2012 a 2013
May 2014Displaying the final thesis
13.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Martina Kubatková
Kalkulace zájezdu s ohledem na účetní a daňové aspekty cestovní kanceláře
May 2012Displaying the final thesis
14.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Dominika Kubešová
Identifikace rozdílů ve zdaňování příjmů fyzických osob v České republice a Velké Británii
January 2014Displaying the final thesis
15.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Monika Lakomá
Dopady druhého pilíře důchodové reformy na obyvatele České republiky
May 2012Displaying the final thesis
16.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Lucie Mištová
Komparace účetních systémů
May 2010Displaying the final thesis
17.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Gabriela Musilová
Environmentální reporting podniku Teplárny Brno a. s. v praxi
May 2010Displaying the final thesis
18.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Eliška Nečasová
Metody odepisování dlouhodobého hmotného majetku dle české účetní legislativy a požadavků IFRS
May 2011Displaying the final thesis
19.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Tereza Olšanová
Návrh změn v pokynu Ministerstva financí České republiky č. D-288
May 2011Displaying the final thesis
20.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Martina Partyšová
Vybrané způsoby financování investic podniku z pohledu daně z příjmů
May 2010Displaying the final thesis
21.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Sabina Pecová
Analýza přínosů a nákladů daňové konkurence a harmonizace v EU
May 2010Displaying the final thesis
22.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Martina Pešková
Návrh vnitropodnikové směrnice pro oceňování a účtování zásob v Zemědělské akciové společnosti Lípa
May 2011Displaying the final thesis
23.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Lenka Péťová
Hospodaření obce z rozpočtového hlediska v letech 2002 až 2009
January 2011Displaying the final thesis
24.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Petra Procházková
Výběr optimální právní formy podnikání z hlediska účetních a daňových aspektů
May 2012Displaying the final thesis
25.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Klára Rybnikářová
Výběr vhodné alternativy financování majetku s ohledem na daňové aspekty
May 2013Displaying the final thesis
26.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Bc. Michal Semerád
Návrh optimálního zdanění pohonných hmot v České republice
May 2012Displaying the final thesis
27.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Veronika Suská
Zásady oceňování dle české účetní legislativy a požadavků IFRS
May 2011Displaying the final thesis
28.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Iveta Svobodová
Výhodnost realizace přeměny příspěvkové organizace v obchodní společnost s ručením omezeným
January 2012Displaying the final thesis
29.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Andrea Syslová
Výběr vhodné varianty výdělečné činnosti ve vazbě na daňové zatížení a povinné pojistné
May 2013Displaying the final thesis
30.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Simona Ševčíková
Vyhodnocení dopadů změn provedené v účetní legislativě obce v roce 2010
May 2011Displaying the final thesis
31.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Jiří Široký
Specifika daňových výhod z hlediska jejich dopadu do základu daně podniku
May 2010Displaying the final thesis
32.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Nina Tomečková
Daňové řešení vybraných způsobů financování dlouhodobého hmotného majetku s dopadem na ekonomickou a finanční situaci podniku
May 2010Displaying the final thesis
33.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Kateřina Uhrincová, DiS.
Návrh změn motivačního systému odměňování zaměstnanců MP Krásno, a.s., ve vazbě na jeho daňové dopady
May 2013Displaying the final thesis
34.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Hana Vilímová
Cestovní kanceláře ve vazbě na problematiku § 89 zákona o dani z přidané hodnoty
May 2013Displaying the final thesis
35.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Drahomíra Volková
Daňové a finanční dopady vybraných způsobů pořízení investičního majetku společnosti
December 2010Displaying the final thesis
36.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Hana Vrablicová
Identifikace daňového zatížení příjmů fyzických osob v České a Slovenské republice
January 2014Displaying the final thesis
37.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Veronika Záleská
Hospodaření obce Vranovice z rozpočtového hlediska v letech 2007 až 2010
May 2011Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submittedFinal thesis is submitted
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress