Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Alena Melicharová, Ph.D.
Identifikačné číslo: 1391
 
Akademická pracovníčka - odborná asistentka - Ústav podnikové ekonomiky (PEF)

Kontakty
     
Výučba     
     
     
Publikácie
          

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

MELICHAROVÁ, A. Optimalizace a postkeynesovská teorie firmy.  [CD-ROM]. In Enterprise and Competitive Environment 2011. s. 488--501. ISBN 978-80-87106-40-2.

Originálny názov:
Optimalizace a postkeynesovská teorie firmy
Anglický názov:
Optimization in Post-Keynesian Theory of Firm
Autor: Ing. Alena Melicharová, Ph.D.
Pracovisko:
Ústav ekonomie
Druh publikácie:
článok v elektronickom zborníku
Druh nosiča: CD-ROM
Identifikačné číslo nosiča:
Charakter článku:
odborný článok
Číslo časti:
Od strany:
488
Do strany: 501
Počet strán: 14
Kód UT podľa Web of Science:
Elektronický zborník:
Enterprise and Competitive Environment 2011
Pôvodný jazyk:
čeština
Popis v originálnom jazyku:
Cílem příspěvku je poskytnout argumentaci ve prospěch metodologické a teoretické konzistence postkeynesovské teorie, která je v teorii cenové tvorby podkopána tvrzeními, že v některých konceptech cenové tvorby firmy maximalizují růst. Zdůvodnění, proč mohou být optimalizační modely součástí postkeynesovské teorie, se opírá o filozofického základy postkeynesovství., jejichž praktické důsledky jsou demonstrovány na srovnání modelů chování firmy A. Eichnera a M Kaleckého. Z daného srovnání vyplývá, že pluralita konceptů cenové tvorby není v rozporu s obecnými postkeynesovskými principy. Klíčové je zaměření modelů na přirážku k průměrným nákladům, která je stanovena ex ante. Způsob jejího určení pak může být prezentován rozdílnými způsoby. Optimalizační modely poskytují jednoznačné výsledky, ovšem za cenu zavádění většího množství restriktivních předpokladů. Modely, které na optimalizaci založeny nejsou, naopak neposkytují jednoznačné výsledky, což je důsledkem co nejvěrnějšího zachycení reality. Ve vztahu k optimalizačním modelům je dále provedeno srovnání s neoklasickou maximalizací zisku, které může vést k další obhajobě maximalizace růstu jako cíle postkeynesovské firmy. Přesto však v postkeynesovství nepanuje jednotný názor na zařazení optimalizačních modelů do vlastní teorie cenové tvorby a často ani nebývají považovány za jádro postkeynesovské teorie.
Popis v anglickom jazyku:
The paper provides an argumentation in favour of methodological and theoretical consistence of post-Keynesian theory that is undermined by embodiment of the models of growth maximizing firms into pricing theory. To clarify an inclusion of optimization models into post-Keynesian pricing theory, the broader philosophical foundation of post-Keynesian theory is employed. Then, the implications are illustrated by a comparison of two post-Keynesian pricing concepts proposed by A. Eichner and M. Kalecki. Despite the differences in post-Keynesian pricing concepts, plurality of pricing concepts is not at odds with post-Keynesian principles. These concepts are concerned with the mark-up to average costs that is set ex ante. However, the determination of the mark-up can be presented in different ways. Whereas optimizing models offer determinate outcomes at the expense of realism, the more realistic non-optimizing models can not yield any determinate outcomes. Further justification of the optimizing models occurrence in pricing theory is provided by distinction of growth maximizing post-Keynesian firm behaviour from profit-maximizing neoclassical firm behaviour. However, optimizing models remain controversial part of post-Keynesian pricing theory and frequently they are not considered as a core of post-Keynesian theory.
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová:
angličtina: optimization, investments, uncertainty, profit, realism
čeština: realismus, investice, zisk, optimalizace, nejistota
Odbor výsledku:
Ekonomie
Rok uplatnenia:
2011
Rok odoslania: 2012
Identifikačné číslo RIV:
Uplatnenie na projektoch:
01 Makroekonomická a mikroekonomická výkonnost české ekonomiky a hospodářsko-politická opatření vlády ČR v podmínkách evropského integrovaného trhu (uplatnenie: RIV)
 
Záznam vložil:
Posledná zmena:
21.10.2011 18:24 (Ing. Jitka Dušková, Ph.D.)

Hodnotenie publikácie:

1
2
3
4
5
        
1
2
3
4
5
zlé
 
dobré
        
nezaujímavé
 
zaujímavé
Hodnotilo: 0
Priemer: -
        
Hodnotilo: 0
Priemer: -
1
2
345
        
1
234
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Priemer: -        Hodnotilo: 0Priemer: -


Bližšie určenie zdroja:

Enterprise and Competitive Environment 2011. 1. vyd. Bučovice: Martin Stříž Publishing, 2011. 1090 s. ISBN 978-80-87106-40-2.

Originálny názov: Enterprise and Competitive Environment 2011
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie:
zborník
ISBN:
978-80-87106-40-2
Vydavateľ:
Martin Stříž Publishing
Miesto vydania:
Bučovice
Forma vydania:
elektronická verzia (pamäťový nosič)
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania:
2011
Číslo vydania:
1
Počet strán:
1090
Akcia:
Enterprise and Competitive Environment 2011
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
 
Záznam vložil: Ing. Jitka Dušková, Ph.D.
Posledná zmena: 21.10.2011 18:24 (Ing. Jitka Dušková, Ph.D.)

Hodnotenie publikácie:

1
2
3
4
5
        
1234
5
zlé
 
dobré        nezaujímavé
 
zaujímavé
Hodnotilo: 0
Priemer: -
        
Hodnotilo: 0
Priemer: -
1
2
3
4
5
        
1
2345
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Priemer: -
        
Hodnotilo: 0
Priemer: -


Bližšie určenie zdroja:

Enterprise and Competitive Environment 2011. 10. 3. 2011 - 11. 3. 2011, Brno (CZ).

Originálny názov:
Enterprise and Competitive Environment 2011
Anglický názov:
Organizátor:
Pracovisko:
Provozně ekonomická fakulta
Druh publikácie:
usporiadanie (zorganizovanie) konferencie
Miesto konania: Brno
Usporiadateľ: Provozně ekonomická fakulta, Mendelova univerzita v Brně
Štát: Česká republika
Rozsah akcie:
európska akcia
Typ konferencie:
vedecká konferencia
Skratka:
Poradové číslo:
Dátum začatia: 10. 3. 2011
Dátum ukončenia:
11. 3. 2011
Rok konania:
Počet účastníkov celkom:
Počet účastníkov zo zahraničia:
Pôvodný jazyk:
čeština
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok odoslania:
Identifikačné číslo RIV:
 
Záznam vložil:
doc. Ing. Luboš Střelec, Ph.D.
Posledná zmena:
07.06.2011 11:07 (doc. Ing. Luboš Střelec, Ph.D.)

Hodnotenie publikácie:

1
2
3
4
5
        
1
234
5
zlé
 
dobré
        
nezaujímavé
 
zaujímavé
Hodnotilo: 0
Priemer: -
        
Hodnotilo: 0
Priemer: -
1
23
4
5
        
1
23
4
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Priemer: -
        
Hodnotilo: 0
Priemer: -