Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Jana Turčínková, Ph.D.
Identifikační číslo: 1358
Univerzitní e-mail: jana.turcinkova [at] mendelu.cz
 
Akademická pracovnice - docentka - Ústav marketingu a obchodu (PEF)

Kontakty     Výuka     Závěrečná práce     Projekty     Publikace     
Stáže     Orgány     Další informace     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Disertační práce
Název práce:Analýza chování spotřebitele na trhu potravin
Autor: doc. Ing. Jana Turčínková, Ph.D.
Pracoviště: Ústav marketingu a obchodu (PEF)
Vedoucí práce: prof. Ing. Jana Stávková, CSc.
Oponent 1:prof. Ing. Ludmila Nagyová, Ph.D.
Oponent 2:doc. Ing. Jiří Jelínek, CSc.
Oponent 3:doc. PhDr. Iveta Šimberová, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Analýza chování spotřebitele na trhu potravin
Abstrakt:Tato disertační práce přináší výsledky analýzy změn chování spotřebitelů na trhu s potravinami v České republice. Zaměřuje se na identifikaci faktorů, které toto chování ovlivňují, a vyvozuje závěry využitelné pro subjekty působící na trhu potravin. Z výsledků je patrný pokles podílu výdajů za potraviny v rámci celkových spotřebních výdajů domácnostní, zároveň však i změny ve struktuře spotřebovávaných potravin a posun ke spotřebě potravin s vyšší přidanou hodnotou.
Klíčová slova:doporučení, Česká republika, marketing, změny, vývoj

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePosudek oponenta L. NagyováPosudek oponenta J. JelínekPosudek oponenta I. Šimberová

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele prof. Ing. Jana Stávková, CSc..