Persons at MENDELUHelp


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Svatopluk Kapounek, Ph.D.
Identification number: 1352
 
Academic staff - Associate Professor - Department of Finance (FBE)
Senior researcher - Department of Finance (FBE)

     Lesson
     
Final thesis     
Projects
     
     
     
     Conferences
     

The selected person is an official solver of the following projects.

State
Ord.
Project title
Supervisor
Type
Official roles
SinceUntil
řešený
1
 CEE banking sector stability after the reform of the European financial supervision architecture
Other
supervisor
09/01/2012
08/31/2014
řešený
2
 Citlivost akciových trhů na informace v období po finanční krizi
S. Kapounek
IGA
supervisor
02/18/2013
řešený
3
 Depreciace a zranitelnost finančních trhů po finanční krizi v zemích střední a východní Evropy
IGAsupervisor07/08/2014
obhájený
4 Efektivita měnové politiky v podmínkách ekonomické krize
IGA
supervisor
03/28/2011
12/31/2011
řešený5 Financial Crisis, Depreciation and Credit Crunch in CEECsS. KapounekGAČR
supervisor
01/01/2014
12/31/2016
obhájený
6
 Interakce měnové politiky a bankovní regulace jako nástroj cenové a finanční stability
IGA
supervisor
03/21/2012
12/31/2012
obhájený
7
 Stabilizační funkce monetární politiky v souvislostech hospodářského cyklu České republiky
S. Kapounek
IGA
supervisor
03/31/2010
12/31/2010
řešený
8
 Time-frequency approach for the Czech Republic business cycle datingGAČRSpoluřešitel
01/01/2011
12/31/2012

Use the following button to export the list of projects to a format suitable for Excel.

Key:
Active states:přijatýacceptedukončenýcompleted
připravovaný
in preparationřešený
in progress
podanýsubmitted
Inactive states:
zrušený
cancelled
obhájenýdefendedvyřazenýexcluded
neobhájený
not defendedzamítnutýrejected