Persons at MENDELUHelp


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Svatopluk Kapounek, Ph.D.
Identification number: 1352
 
Academic staff - Associate Professor - Department of Finance (FBE)
Senior researcher - Department of Finance (FBE)

Contacts
     
     
     Projects     
Publications
     
Bodies     
     

The selected person is an official solver of the following projects.

State
Ord.
Project titleSupervisorType
Official roles
Since
Until
řešený
1
 CEE banking sector stability after the reform of the European financial supervision architecture
S. KapounekOther
supervisor
09/01/201208/31/2014
řešený
2
 Citlivost akciových trhů na informace v období po finanční krizi
IGA
supervisor
02/18/2013
řešený3
 Depreciace a zranitelnost finančních trhů po finanční krizi v zemích střední a východní Evropy
S. Kapounek
IGA
supervisor07/08/2014
obhájený
4
 Efektivita měnové politiky v podmínkách ekonomické krize
IGA
supervisor
03/28/201112/31/2011
řešený
5
GAČR
supervisor01/01/2014
12/31/2016
obhájený
6
 Interakce měnové politiky a bankovní regulace jako nástroj cenové a finanční stability
IGA
supervisor
03/21/2012
12/31/2012
obhájený
7
 Stabilizační funkce monetární politiky v souvislostech hospodářského cyklu České republiky
IGA
supervisor
03/31/2010
12/31/2010
řešený
8
 Time-frequency approach for the Czech Republic business cycle dating
J. PoměnkováGAČR
Spoluřešitel
01/01/2011
12/31/2012

Use the following button to export the list of projects to a format suitable for Excel.

Key:
Active states:
přijatý
accepted
ukončený
completed
připravovanýin preparation
řešený
in progress
podaný
submitted
Inactive states:
zrušený
cancelled
obhájený
defended
vyřazený
excluded
neobhájenýnot defended
zamítnutý
rejected