Persons at MENDELUHelp


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Svatopluk Kapounek, Ph.D.
Identification number: 1352
 
Academic staff - Associate Professor - Department of Finance (FBE)
Senior researcher - Department of Finance (FBE)
Vice-dean - Faculty of Business and Economics

     
Lesson          Projects     
Publications     
     
Supervised theses
     
     

The following list contains supervised theses at MENDELU.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.
State
TypeFinal thesis
Details
1.
N
DisT
Written by (author): Ing. Patrik Abrahámek
Identifikace nejistoty na komoditních trzích
July 2020prohlížet
2.
ADT
Written by (author): Ing. Patrik Abrahámek
Význam dluhově přizpůsobeného reálného měnového kurzu v měnové unii
May 2016
prohlížet
3.
PDTWritten by (author): Bc. Peter Albrecht
Frakčná dynamika akciových trhov a neistoty
May 2020
prohlížet
4.
R
DisTWritten by (author): Kwaku Boafo Baidoo
Lending activity and firm sector
September 2021
5.A
DT
Written by (author): Ing. Klára Baková
Finanční akcelerátor v Evropě po finanční krizi
May 2018
6.
RDisTWritten by (author): Ing. Klára Baková
Predikce devizových kurzů
August 2021
7.
PDT
Written by (author): Bc. František Bílý
Identifikace finanční tísně v různých fázích hospodářského cyklu
May 2020prohlížet
8.
A
BT
Written by (author): Bc. Tibor Borodáč
Využitie Google Trend pre analýzu vnímaní na kapitálových trhoch
May 2016
9.
N
DTWritten by (author): Bc. Zita Bradnová
Vybrané faktory heterogenity úrokových sazeb v eurozóně a jejich dopad na transmisní mechanismus
May 2011
10.
A
DT
Written by (author): Ing. Jaroslav Bukovina, Ph.D.
Identifikace vlivu vnímaní ekonomických subjektů na akciové trhy
May 2014
prohlížet
11.
A
DisT
Written by (author): Ing. Jaroslav Bukovina, Ph.D.
Sentiment individuálních investorů a veřejně obchodované korporace s vysokou tržní kapitalizací.
July 2017
prohlížet
12.
A
BT
Written by (author): Bc. Jakub Bureš
Behaviorální chování v rozhodovacích procesech centrálních bank
May 2017
13.A
DT
Written by (author): Ing. Klára Burešová
Dopady monetární politiky Bank of England a FED po roce 1945 na danou ekonomiku
May 2011
14.
A
DT
Written by (author): Ing. Soňa Cetlová
Dopad zavedení regulačních poplatků za výdej léků na předpis na výdaje domácností v ČR
May 2012
15.
N
DisTWritten by (author): Ing. Soňa Cetlová
Metaanalýza přínosu investic do výzkumu a vývoje ve farmacii
September 2016
prohlížet
16.
A
DT
Written by (author): Ing. Ondřej Čajka
Vliv behaviorální pozornosti na cenu akcií bank
May 2018
prohlížet
17.
N
DT
Written by (author): Bc. František Čech
Analýza směru kauzality sentimentu na kapitálových trzích
May 2017
prohlížet
18.
N
BT
Written by (author): Ondřej Čech
Využitelnost ukazatelů výnosnosti portfolia v kontextu finanční krize
December 2014prohlížet
19.
A
BT
Written by (author): Bc. Jan Daněk
Vliv portfolio managera na výkonnost podílového fondu
May 2018prohlížet
20.
A
DT
Written by (author): Ing. Alina Drankina
Fiscal Stress Index for CEECs
December 2017
prohlížet
21.
R
DisTWritten by (author): Ing. Michal Dufek
Optimalizační metody při správě aktiv
July 2017
22.
N
BT
Written by (author): Romana Dvořáčková
Vliv finanční krize na nezaměstnanost v regionech ČR
May 2013
23.
A
DTWritten by (author): Ing. Milan Dvořák
Makroekonomické šoky v úvěrových a hospodářských cyklech zemí EU
December 2014prohlížet
24.A
BT
Written by (author): Bc. Helena Farkasová
Metaanalýza vlivu využívání platebních karet na zadluženost domácností
May 2016
prohlížet
25.A
DT
Written by (author): Ing. Vojtěch Fiala
Vliv nálady na sociální síti Twitter na kurz akciových titulů
December 2014prohlížet
26.
N
DisTWritten by (author): Ing. Lenka Fojtů
Vliv krizí na příjmovou nerovnost
September 2016
27.
A
DT
Written by (author): Ing. Lenka Fojtů
Zadluženost a příjmová nerovnost českých domácností v kontextu finanční krize
December 2012
28.
ADTWritten by (author): Ing. Tomáš Gargulák
Vnímání zpráv ekonomickými subjekty na kapitálovém trhu v období po finanční krizi
May 2014
29.
A
BT
Written by (author): Bc. Klaudia Glaichová
Dynamika zmien devízového kurzu v čase
May 2018
30.
A
DTWritten by (author): Ing. et Ing. Michal Glovčík
Indikátory finanční nestability v USA a Eurozóně
May 2015prohlížet
31.ABTWritten by (author): Bc. Marianna Gregorovičová
Vplyv behaviorálnej pozornosti na volatilitu ceny zlata
May 2018
prohlížet
32.
A
DT
Written by (author): Ing. Radka Hájková
Příspěvek měnové politiky k naplňování národohospodářských cílů – aktivita versus pasivita vybraných centrálních bank
May 2010
33.
A
DT
Written by (author): Ing. Milan Hanko
Dopady nástrojov monetárnej politiky na úverovú aktivitu v odlišných finančných systémoch
May 2018
prohlížet
34.
A
DTWritten by (author): Ing. Martin Herbrych
Citlivost přizpůsobení bankovních úrokových sazeb měnové politice ČNB
May 2013
35.
ADTWritten by (author): Ing. Jan Hökl
Vliv likvidity na heterogenitu bankovních úrokových sazeb v eurozóně
May 2012
prohlížet
36.A
DT
Written by (author): Ing. Klára Holoubková
Význam vlivu vnímání na kurzy akciového trhu
May 2014
prohlížet
37.RDT
Written by (author): Bc. Jakub Holub
Vliv politické nejistoty v Evropě na devizový kurz EUR/USD
May 2020
prohlížet
38.
A
DT
Written by (author): Ing. Tomáš Holub
Vliv sentimentu spotřebitelů na objem bankovních vkladů
December 2017prohlížet
39.
ADTWritten by (author): Ing. Vítězslav Horák
Vliv sentimentu na kurzy akcií sektoru automobilového průmyslu
May 2017
40.
A
DTWritten by (author): Ing. Martin Hos
Účinnost nástrojů nekonvenční monetární politiky Evropské centrální banky
May 2016
41.
A
DT
Written by (author): Ing. Jiří Ilčík
Kompenzace ztrát z devizových obchodů v souvislosti se vstupem ČR do Eurozóny
December 2012
42.ADTWritten by (author): Ing. Lenka Jahnová
Vybrané problémy predikce tržeb v průmyslu cestovního ruchu
May 2013prohlížet
43.
ADTWritten by (author): Ing. Blanka Jelínková
Finanční krize a její vliv na poptávku po penězích v České republice
May 2014prohlížet
44.R
DT
Written by (author): Bc. Patrik Jetelina
Makroobezřetnostní politika v kontextu ekonomicko-politické nejistoty
May 2021
45.
A
BT
Written by (author): Bc. Petr Jordanov
Nowcasting a jeho využití při predikci devizových kurzů
May 2017
46.
A
DT
Written by (author): Ing. Igor Jung
Přímé zahraniční investice a jejich vliv na nezaměstnanost regionů Slovenské republiky
May 2017
prohlížet
47.A
DT
Written by (author): Ing. Lucie Kavalcová
Načasování vstupu ČR do eurozóny z pohledu nominální a reálné konvergence
May 2008
48.RDisTWritten by (author): Ing. Blanka Kedroňová
Mezinárodní teorie arbitrážního oceňování
August 2019prohlížet
49.
ADT
Written by (author): Ing. Lucie Klímová
Povaha peněz v procesu implementace monetární politiky Evropské centrální banky
January 2011
50.A
DT
Written by (author): Ing. Tomáš Koliba
Pokles dynamiky úvěrů v ČR po finanční krizi - problém poptávky či nabídky peněz?
May 2013
51.
A
DT
Written by (author): Ing. Zuzana Koňaříková
Vliv finanční krize na úvěry v selhání bankovního průmyslu
December 2014
52.
A
DisTWritten by (author): Mgr. Petr Koráb, Ph.D.
Úvěrové omezení firem v souvislostech nerovnováhy na úvěrovém trhu v průběhu finanční krize
July 2015
53.
A
DisT
Written by (author): Ing. Zlata Kovtun, Ph.D.
Heterogeneity of monetary policy transmission in Russian Federation
September 2015
prohlížet
54.ADTWritten by (author): Ing. Jana Králová
Finanční nestabilita v kontextu endogenních peněz
May 2013
prohlížet
55.ADT
Written by (author): Ing. Vladana Kubíčková
Transmisní mechanismus monetární politiky v malé otevřené ekonomice a měnové unii
December 2008prohlížet
56.
N
DisT
Written by (author): Ing. David Kučera
Finanční krize a její vliv na úvěrovou aktivitu
September 2016prohlížet
57.
A
DTWritten by (author): Ing. Lenka Malušková
Ekonometrické modelování úvěrování nefinančních institucí v závislosti na hospodářském cyklu
May 2013prohlížet
58.
R
DTWritten by (author): Bc. Lucie Maršálková
Dopad zpráv o šíření koronaviru na akciové trhy
May 2021
59.ADTWritten by (author): Ing. Radka Martináková
Využití indikátoru ekonomického sentimentu v prostředí ČR
May 2012
60.
A
DT
Written by (author): Ing. Jana Martinková
Dopady světové ekonomické krize na veřejné finance vybraných států
May 2011
prohlížet
61.
P
BTWritten by (author): Alexandra Matulová
Rýchlosť obratu peňazí v kontexte rozdielnych ekonomických systémov
May 2020
62.A
DT
Written by (author): Ing. Lucie Menšíková
Stabilita vybraných světových měn a její význam v mezinárodním obchodě
May 2010
63.
R
DTWritten by (author): Bc. Běla Mikulášková
Náklady úvěrového financování v kontextu vzájemného vztahu banky a firmy
May 2021
64.
A
DT
Written by (author): Ing. Jan Müllner
Aplikace Taylorova pravidla v procesu manažerského rozhodování
May 2014
65.
A
BT
Written by (author): Bc. Jakub Muzikář
Aktivita a pasivita centrálních bank v průběhu krizí
May 2017
66.ADT
Written by (author): Ing. Kateřina Nechvátalová
Ekonomický sentiment a jeho vliv na poptávku po spotřebním zboží
May 2014prohlížet
67.ABT
Written by (author): Ing. Kateřina Nechvátalová
Poptávka po penězích v kontextu řízení likvidity obchodních bank
May 2012
68.
A
BT
Written by (author): Ing. Radka Němcová
Money demand changes after the financial crisis in the V4 countries
May 2014
prohlížet
69.ADT
Written by (author): Ing. Adam Novák
Vliv devalvace české koruny na poptávku po incomingovém cestovním ruchu
May 2015
prohlížet
70.
N
BT
Written by (author): David Novotný
Davového chování na trhu doplňků počítačových her
May 2018prohlížet
71.ADisTWritten by (author): Isaac Kwame Essien Obeng, Ph.D., MSc.
Delaying payments after the financial crisis: Evidence from European Union Companies
February 2019
72.ADT
Written by (author): Ing. Hana Olejníková
Regulace crowdfundingu v EU
May 2017
73.
A
DT
Written by (author): Ing. Robert Ondráček
Identifikace credit crunch v modelu nerovnováhy na peněžním trhu v zemích Visegrádské čtyřky
May 2015
74.ABT
Written by (author): Ing. Sabina Parimuchová
Crowdfunding ako nástroj financovania podniku
May 2016prohlížet
75.A
DT
Written by (author): Ing. Bc. Lucie Parolková
Oceňování nemovitostí metodou hedonické ceny
May 2018
76.
P
DTWritten by (author): Bc. Daniel Pastorek
Index neistoty procesu európskej integrácie
May 2020prohlížet
77.
P
DT
Written by (author): Bc. Ivana Pavuková
Hodnotenie rizika finančnej nestability vo vybraných štátoch EÚ
May 2020
prohlížet
78.
A
BT
Written by (author): Ing. Marko Petko
Vplyv menovej politiky na úverovú aktivitu v obdobiach výskytu pasti likvidity
May 2016
79.
A
DT
Written by (author): Ing. Vladimír Pícha
Vliv měnové zásoby na akciové trhy
May 2016prohlížet
80.
A
BT
Written by (author): Ing. Jana Prejdová
Hodnocení vlivu devizových intervencí ČNB na export České republiky
May 2016
81.A
DT
Written by (author): Ing. Marie Puttnerová
Global and regional shocks in the European integration process
May 2011
prohlížet
82.
A
DT
Written by (author): Ing. Lucie Režňáková
Credit crunch v modelu nerovnováhy na peněžním trhu v České republice
May 2014
83.
A
DT
Written by (author): Ing. Kateřina Robková
Vliv kvality institucionálního prostředí na úvěrovou aktivitu bank
May 2017
prohlížet
84.
P
DT
Written by (author): Bc. Alexandra Rónaiová
Effects of Economic Policy Uncertainty
May 2020prohlížet
85.ADT
Written by (author): Ing. Lucie Rybková
Vliv investičních pobídek na vývoj regionální nezaměstnanosti v České republice
December 2014prohlížet
86.A
DT
Written by (author): Ing. Jana Řepová
Charakter monetární politiky České národní banky z pohledu Taylorova pravidla
January 2011prohlížet
87.
A
DT
Written by (author): Ing. Jan Sečkař
Outside the Eurozone - the right place to protect the economy from the crisis?
May 2012prohlížet
88.
A
DT
Written by (author): Ing. Jaroslav Sedláček
Endogenita peněz v měnových uniích a malých otevřených ekonomikách
May 2014
89.
N
DT
Written by (author): Bc. Pavla Sobotková
Korporátní dluhopisy a jejich prémie za riziko v ČR a v Německu
May 2014
90.
A
DT
Written by (author): Ing. Kristina Soukupová
Cílování inflace jako strategie měnové politiky ČNB
May 2010
prohlížet
91.R
DisT
Written by (author): Ing. Jolana Stejskalová
The impact of the behavioural attention on stock markets
July 2020
prohlížet
92.
A
DT
Written by (author): Ing. Jolana Stejskalová
Vliv informací o daňovém zatížení na akciový trh
May 2017
prohlížet
93.
N
DT
Written by (author): Ing. Bc. Aleš Stuchlík
Vliv úvěrové expanze zahraničních komerčních bank ve střední a východní Evropě, její důsledky v období finanční krize
May 2015prohlížet
94.
A
DT
Written by (author): Ing. Eva Svobodová
Heterogenita úrokových sazeb a její vliv na implementaci měnové politiky v eurozóně
May 2011
95.ADT
Written by (author): Ing. Hana Svobodová
Efektivita monetární politiky ECB za předpokladu exogenity a endogenity peněz v Eurozóně
January 2011prohlížet
96.
P
DT
Written by (author): Bc. Veronika Syrová
Šíření nejistoty na světových kapitálových trzích
May 2020prohlížet
97.
A
DTWritten by (author): Ing. Jiří Šikula
Vliv měnové politiky na vybrané akciové trhy
May 2017
98.RDisT
Written by (author): Ing. Mgr. Petr Šimčák
Vnímání zpráv ekonomickými subjekty na kapitálovém trhu
July 2018
99.
N
BTWritten by (author): Jakub Šteflíček
Dostupnost úvěrů pro malé a střední podniky v eurozóně
May 2016
prohlížet
100.
RBTWritten by (author): Andrej Tomášik
Autonómia centrálnych bánk v malých otvorených ekonomikách
May 2020
101.
A
DT
Written by (author): Ing. Matej Turzák
Vplyv regulačných opatrení bankového sektoru na úverovú aktivitu komerčných bánk
May 2019
102.
A
BTWritten by (author): Ing. Daniela Urbanová
Důvody dlouhodobě nízkých úrokových sazeb České národní banky
May 2017
103.
A
DT
Written by (author): Ing. Daniela Urbanová
Vliv přijetí společné měny euro na export
May 2019
prohlížet
104.N
DisT
Written by (author): Ing. Rudolf Večeřa
Vliv davového chování na výkonnost podílových fondů
August 2019
105.
ADT
Written by (author): Ing. Rudolf Večeřa
Vliv informační kaskády na sektorové indexy
December 2015
106.
A
DT
Written by (author): Ing. Michaela Vinická
Determinanty úverovej aktivity v bank-based a market-based systéme
May 2018
prohlížet
107.
A
BT
Written by (author): Ing. Michaela Vinická
Metaanalýza vlivu kvantitativního uvolňování na ceny akcií
May 2016
108.
ABT
Written by (author): Bc. Tomáš Vondrák
Impact of data breaches on stock prices
May 2018

Key (click to show/hide)
BT
Bachelor thesis
DT
Diploma thesis
DisT
Dissertation thesis
DisThPr
Dissertation thesis propositions
FtMBA
Final MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)
Final thesis - foreign students
FT(FS)
Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigT
Rigorous thesis
NFinal thesis is incomplete
N
Final thesis was unsuccessfully defended.
A
Final thesis was successfully defended.
P
Final thesis is submitted
R
Final thesis is in progress