Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Svatopluk Kapounek, Ph.D.
Identification number: 1352
University e-mail: svatopluk.kapounek [at] mendelu.cz
 
Academic staff - Associate Professor - Department of Finance (FBE)
Senior researcher - Department of Finance (FBE)
Vice-dean - Faculty of Business and Economics

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     Conferences     

The following list contains supervised theses at MENDELU.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Patrik Abrahámek
Identifikace nejistoty na komoditních trzích
July 2020Displaying the final thesis
2.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Patrik Abrahámek
Význam dluhově přizpůsobeného reálného měnového kurzu v měnové unii
May 2016Displaying the final thesis
3.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Peter Albrecht
Súvislosť ekonomicko-politickej neistoty s vybranými akciovými trhmi pri rôznych časových horizontoch
May 2020Displaying the final thesis
4.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Kwaku Boafo Baidoo
Lending activity and firm sector
September 2021Displaying the final thesis
5.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Klára Baková
Finanční akcelerátor v Evropě po finanční krizi
May 2018Displaying the final thesis
6.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. Klára Baková
Predikce devizových kurzů
August 2021Displaying the final thesis
7.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. František Bílý
Identifikace finanční tísně v různých fázích hospodářského cyklu
May 2020Displaying the final thesis
8.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Tibor Borodáč
Využitie Google Trend pre analýzu vnímaní na kapitálových trhoch
May 2016Displaying the final thesis
9.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Zita Bradnová
Vybrané faktory heterogenity úrokových sazeb v eurozóně a jejich dopad na transmisní mechanismus
May 2011Displaying the final thesis
10.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jaroslav Bukovina, Ph.D.
Identifikace vlivu vnímaní ekonomických subjektů na akciové trhy
May 2014Displaying the final thesis
11.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Jaroslav Bukovina, Ph.D.
Sentiment individuálních investorů a veřejně obchodované korporace s vysokou tržní kapitalizací.
July 2017Displaying the final thesis
12.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Jakub Bureš
Behaviorální chování v rozhodovacích procesech centrálních bank
May 2017Displaying the final thesis
13.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Klára Burešová
Dopady monetární politiky Bank of England a FED po roce 1945 na danou ekonomiku
May 2011Displaying the final thesis
14.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Soňa Cetlová
Dopad zavedení regulačních poplatků za výdej léků na předpis na výdaje domácností v ČR
May 2012Displaying the final thesis
15.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Soňa Cetlová
Metaanalýza přínosu investic do výzkumu a vývoje ve farmacii
September 2016Displaying the final thesis
16.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ondřej Čajka
Vliv behaviorální pozornosti na cenu akcií bank
May 2018Displaying the final thesis
17.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. František Čech
Analýza směru kauzality sentimentu na kapitálových trzích
May 2017Displaying the final thesis
18.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Ondřej Čech
Využitelnost ukazatelů výnosnosti portfolia v kontextu finanční krize
December 2014Displaying the final thesis
19.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Jan Daněk
Vliv portfolio managera na výkonnost podílového fondu
May 2018Displaying the final thesis
20.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Alina Drankina
Fiscal Stress Index for CEECs
December 2017Displaying the final thesis
21.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. Michal Dufek
Optimalizační metody při správě aktiv
July 2017Displaying the final thesis
22.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Romana Dvořáčková
Vliv finanční krize na nezaměstnanost v regionech ČR
May 2013Displaying the final thesis
23.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Milan Dvořák
Makroekonomické šoky v úvěrových a hospodářských cyklech zemí EU
December 2014Displaying the final thesis
24.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Helena Farkasová
Metaanalýza vlivu využívání platebních karet na zadluženost domácností
May 2016Displaying the final thesis
25.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Vojtěch Fiala
Vliv nálady na sociální síti Twitter na kurz akciových titulů
December 2014Displaying the final thesis
26.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Lenka Fojtů
Vliv krizí na příjmovou nerovnost
September 2016Displaying the final thesis
27.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lenka Fojtů
Zadluženost a příjmová nerovnost českých domácností v kontextu finanční krize
December 2012Displaying the final thesis
28.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Gargulák
Vnímání zpráv ekonomickými subjekty na kapitálovém trhu v období po finanční krizi
May 2014Displaying the final thesis
29.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Klaudia Glaichová
Dynamika zmien devízového kurzu v čase
May 2018Displaying the final thesis
30.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. et Ing. Michal Glovčík
Indikátory finanční nestability v USA a Eurozóně
May 2015Displaying the final thesis
31.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Marianna Gregorovičová
Vplyv behaviorálnej pozornosti na volatilitu ceny zlata
May 2018Displaying the final thesis
32.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Radka Hájková
Příspěvek měnové politiky k naplňování národohospodářských cílů – aktivita versus pasivita vybraných centrálních bank
May 2010Displaying the final thesis
33.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Milan Hanko
Dopady nástrojov monetárnej politiky na úverovú aktivitu v odlišných finančných systémoch
May 2018Displaying the final thesis
34.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Herbrych
Citlivost přizpůsobení bankovních úrokových sazeb měnové politice ČNB
May 2013Displaying the final thesis
35.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jan Hökl
Vliv likvidity na heterogenitu bankovních úrokových sazeb v eurozóně
May 2012Displaying the final thesis
36.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Klára Holoubková
Význam vlivu vnímání na kurzy akciového trhu
May 2014Displaying the final thesis
37.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Jakub Holub
Vliv politické nejistoty v Evropě na devizový kurz EUR/USD
May 2020Displaying the final thesis
38.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Holub
Vliv sentimentu spotřebitelů na objem bankovních vkladů
December 2017Displaying the final thesis
39.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Vítězslav Horák
Vliv sentimentu na kurzy akcií sektoru automobilového průmyslu
May 2017Displaying the final thesis
40.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Hos
Účinnost nástrojů nekonvenční monetární politiky Evropské centrální banky
May 2016Displaying the final thesis
41.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jiří Ilčík
Kompenzace ztrát z devizových obchodů v souvislosti se vstupem ČR do Eurozóny
December 2012Displaying the final thesis
42.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lenka Jahnová
Vybrané problémy predikce tržeb v průmyslu cestovního ruchu
May 2013Displaying the final thesis
43.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Blanka Jelínková
Finanční krize a její vliv na poptávku po penězích v České republice
May 2014Displaying the final thesis
44.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Petr Jordanov
Nowcasting a jeho využití při predikci devizových kurzů
May 2017Displaying the final thesis
45.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Igor Jung
Přímé zahraniční investice a jejich vliv na nezaměstnanost regionů Slovenské republiky
May 2017Displaying the final thesis
46.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lucie Kavalcová
Načasování vstupu ČR do eurozóny z pohledu nominální a reálné konvergence
May 2008Displaying the final thesis
47.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. Blanka Kedroňová
Mezinárodní teorie arbitrážního oceňování
August 2019Displaying the final thesis
48.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lucie Klímová
Povaha peněz v procesu implementace monetární politiky Evropské centrální banky
January 2011Displaying the final thesis
49.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Koliba
Pokles dynamiky úvěrů v ČR po finanční krizi - problém poptávky či nabídky peněz?
May 2013Displaying the final thesis
50.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Zuzana Koňaříková
Vliv finanční krize na úvěry v selhání bankovního průmyslu
December 2014Displaying the final thesis
51.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Mgr. Petr Koráb, Ph.D.
Úvěrové omezení firem v souvislostech nerovnováhy na úvěrovém trhu v průběhu finanční krize
July 2015Displaying the final thesis
52.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Zlata Kovtun, Ph.D.
Heterogeneity of monetary policy transmission in Russian Federation
September 2015Displaying the final thesis
53.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jana Králová
Finanční nestabilita v kontextu endogenních peněz
May 2013Displaying the final thesis
54.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Vladana Kubíčková
Transmisní mechanismus monetární politiky v malé otevřené ekonomice a měnové unii
December 2008Displaying the final thesis
55.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. David Kučera
Finanční krize a její vliv na úvěrovou aktivitu
September 2016Displaying the final thesis
56.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lenka Malušková
Ekonometrické modelování úvěrování nefinančních institucí v závislosti na hospodářském cyklu
May 2013Displaying the final thesis
57.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Radka Martináková
Využití indikátoru ekonomického sentimentu v prostředí ČR
May 2012Displaying the final thesis
58.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jana Martinková
Dopady světové ekonomické krize na veřejné finance vybraných států
May 2011Displaying the final thesis
59.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Alexandra Matulová
Rýchlosť obratu peňazí v kontexte rozdielnych ekonomických systémov
May 2020Displaying the final thesis
60.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lucie Menšíková
Stabilita vybraných světových měn a její význam v mezinárodním obchodě
May 2010Displaying the final thesis
61.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jan Müllner
Aplikace Taylorova pravidla v procesu manažerského rozhodování
May 2014Displaying the final thesis
62.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Jakub Muzikář
Aktivita a pasivita centrálních bank v průběhu krizí
May 2017Displaying the final thesis
63.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Kateřina Nechvátalová
Ekonomický sentiment a jeho vliv na poptávku po spotřebním zboží
May 2014Displaying the final thesis
64.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Kateřina Nechvátalová
Poptávka po penězích v kontextu řízení likvidity obchodních bank
May 2012Displaying the final thesis
65.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Radka Němcová
Money demand changes after the financial crisis in the V4 countries
May 2014Displaying the final thesis
66.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Adam Novák
Vliv devalvace české koruny na poptávku po incomingovém cestovním ruchu
May 2015Displaying the final thesis
67.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): David Novotný
Davového chování na trhu doplňků počítačových her
May 2018Displaying the final thesis
68.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Isaac Kwame Essien Obeng, Ph.D., MSc.
Delaying payments after the financial crisis: Evidence from European Union Companies
February 2019Displaying the final thesis
69.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Hana Olejníková
Regulace crowdfundingu v EU
May 2017Displaying the final thesis
70.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Robert Ondráček
Identifikace credit crunch v modelu nerovnováhy na peněžním trhu v zemích Visegrádské čtyřky
May 2015Displaying the final thesis
71.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Sabina Parimuchová
Crowdfunding ako nástroj financovania podniku
May 2016Displaying the final thesis
72.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Bc. Lucie Parolková
Oceňování nemovitostí metodou hedonické ceny
May 2018Displaying the final thesis
73.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Daniel Pastorek
Index neistoty procesu európskej integrácie
May 2020Displaying the final thesis
74.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Ivana Pavuková
Hodnotenie rizika finančnej nestability vo vybraných štátoch EÚ
May 2020Displaying the final thesis
75.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Marko Petko
Vplyv menovej politiky na úverovú aktivitu v obdobiach výskytu pasti likvidity
May 2016Displaying the final thesis
76.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Vladimír Pícha
Vliv měnové zásoby na akciové trhy
May 2016Displaying the final thesis
77.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jana Prejdová
Hodnocení vlivu devizových intervencí ČNB na export České republiky
May 2016Displaying the final thesis
78.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marie Puttnerová
Global and regional shocks in the European integration process
May 2011Displaying the final thesis
79.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lucie Režňáková
Credit crunch v modelu nerovnováhy na peněžním trhu v České republice
May 2014Displaying the final thesis
80.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Kateřina Robková
Vliv kvality institucionálního prostředí na úvěrovou aktivitu bank
May 2017Displaying the final thesis
81.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Alexandra Rónaiová
Effects of Economic Policy Uncertainty
May 2020Displaying the final thesis
82.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lucie Rybková
Vliv investičních pobídek na vývoj regionální nezaměstnanosti v České republice
December 2014Displaying the final thesis
83.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jana Řepová
Charakter monetární politiky České národní banky z pohledu Taylorova pravidla
January 2011Displaying the final thesis
84.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jan Sečkař
Outside the Eurozone - the right place to protect the economy from the crisis?
May 2012Displaying the final thesis
85.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jaroslav Sedláček
Endogenita peněz v měnových uniích a malých otevřených ekonomikách
May 2014Displaying the final thesis
86.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Pavla Sobotková
Korporátní dluhopisy a jejich prémie za riziko v ČR a v Německu
May 2014Displaying the final thesis
87.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Kristina Soukupová
Cílování inflace jako strategie měnové politiky ČNB
May 2010Displaying the final thesis
88.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. Jolana Stejskalová
The impact of the behavioural attention on stock markets
July 2020Displaying the final thesis
89.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jolana Stejskalová
Vliv informací o daňovém zatížení na akciový trh
May 2017Displaying the final thesis
90.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Ing. Bc. Aleš Stuchlík
Vliv úvěrové expanze zahraničních komerčních bank ve střední a východní Evropě, její důsledky v období finanční krize
May 2015Displaying the final thesis
91.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Eva Svobodová
Heterogenita úrokových sazeb a její vliv na implementaci měnové politiky v eurozóně
May 2011Displaying the final thesis
92.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Hana Svobodová
Efektivita monetární politiky ECB za předpokladu exogenity a endogenity peněz v Eurozóně
January 2011Displaying the final thesis
93.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Veronika Syrová
Šíření nejistoty na světových kapitálových trzích
May 2020Displaying the final thesis
94.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jiří Šikula
Vliv měnové politiky na vybrané akciové trhy
May 2017Displaying the final thesis
95.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. Mgr. Petr Šimčák
Vnímání zpráv ekonomickými subjekty na kapitálovém trhu
July 2018Displaying the final thesis
96.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Jakub Šteflíček
Dostupnost úvěrů pro malé a střední podniky v eurozóně
May 2016Displaying the final thesis
97.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Matej Turzák
Vplyv regulačných opatrení bankového sektoru na úverovú aktivitu komerčných bánk
May 2019Displaying the final thesis
98.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Daniela Urbanová
Důvody dlouhodobě nízkých úrokových sazeb České národní banky
May 2017Displaying the final thesis
99.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Daniela Urbanová
Vliv přijetí společné měny euro na export
May 2019Displaying the final thesis
100.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Rudolf Večeřa
Vliv davového chování na výkonnost podílových fondů
August 2019Displaying the final thesis
101.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Rudolf Večeřa
Vliv informační kaskády na sektorové indexy
December 2015Displaying the final thesis
102.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michaela Vinická
Determinanty úverovej aktivity v bank-based a market-based systéme
May 2018Displaying the final thesis
103.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Michaela Vinická
Metaanalýza vlivu kvantitativního uvolňování na ceny akcií
May 2016Displaying the final thesis
104.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Tomáš Vondrák
Impact of data breaches on stock prices
May 2018Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submittedFinal thesis is submitted
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress