Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

RNDr. Ludmila Holková, Ph.D.
Identifikační číslo: 13074
Univerzitní e-mail: ludmila.holkova [at] mendelu.cz
 
Výzkumník projektu II - Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
Akademická pracovnice - odborná asistentka - Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)

Kontakty
     
     
Závěrečná práce
          Publikace
     
Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Disertační práce
Název práce:Detekce a exprese stresových genů u pšenice
Autor:
RNDr. Ludmila Holková, Ph.D.
Pracoviště:
Vedoucí práce:
Oponent 1:
Oponent 2:
prof. Ing. Vladislav Čurn, Ph.D.
Oponent 3:RNDr. Ilja Prášil, CSc.
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:
Detekce a exprese stresových genů u pšenice
Abstrakt:
Cílem této práce bylo nalezení vhodné metody hodnocení mrazuvzdornosti u pšenice ozimé, která by umožnila kvantitativně hodnotit tento znak na základě hodnocení exprese vybraných Cor/Lea genů. V rámci dvou souborů odrůd s různou tolerancí vůči mrazu byly v řízených podmínkách hodnoceny jednak rozdíly v relativní expresi genů Wcs120 a Wdhn13 v průběhu chladového otužování při teplotě 3 °C a sledovány rozdíly v průběhu aktivace těchto genů při postupném nástupu chladového stresu při teplotách kultivace 21 a 17 °C. Dále byla v souboru deseti odrůd pšenice ozimé hodnocena úroveň exprese tří Cor/Lea genů s odlišnou reakcí na různé typy abiotického stresu. Hodnocení bylo prováděno v polních podmínkách na počátku zimního období r. 2008. Pozitivní korelace mezi aktivací těchto genů a hodnotami zimovzdornosti dosahované těmito odrůdami se potvrdila nejen v podmínkách chladové aklimatizace, ale určitý vztah se projevil i u neotužených rostlin kultivovaných při teplotě 17 °C. Statistický průkazný vztah mezi úrovní genové exprese a zimovzdorností hodnocených odrůd byl v polních podmínkách prokázán pouze u genu Wdhn13. Ze všech získaných výsledků vyplývá, že hodnocení exprese dehydrinových genů Wcs120 a Wdhn13 aktivovaných chladem v řízených podmínkách představuje citlivý nástroj pro detekci tolerance vůči mrazu u linií a odrůd ozimé pšenice.
Klíčová slova:
mrazuvzdornost, zimovzdornost, dehydriny

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePosudek oponenta J. ŘepkováPosudek oponenta I. Prášil

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele prof. Ing. Oldřich Chloupek, DrSc..