Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.
Identification number: 1304
 
Academic staff - university professor - Department of Accounting and Taxes (FBE)
Head of department - Department of Accounting and Taxes (FBE)
 

     
Lesson     Final thesis
     
Projects
     
     
     
Bodies
     
     

The selected person is an official solver of the following projects.

State
Ord.
Project titleSupervisorType
Official roles
Since
Until
1
 Dopady harmonizace finančního výkaznictví pro malé a střední podniky ve vazbě na konstrukci základu daně z příjmu
GAČR
supervisor
01/01/2007
12/31/2009
2
 FairTax
Othersupervisor
06/05/2017
3
 FairTaxD. Nerudová
Other
supervisor
06/05/2017
4 G - Zkvalitnění odborné jazykové přípravy studentů Provozně ekonomické fakultyD. NerudováFRVŠsupervisor02/01/201012/31/2010
5
 Kvantifikace dopadů zavedení společného konsolidovaného korporátního základu daně na příjmovou stránku rozpočtu České Republik
D. Nerudová
GAČR
supervisor
04/01/2013
12/31/2015
6 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU NA PEF MENDELU V BRNĚD. Nerudová
OP
Garant projektu
04/01/2011
7 The Development of Human Resources on FBED. Nerudová
OP
supervisor
04/01/2011
03/31/2014
8 The Impact of Financial Reporting Harmonization for Small and Medium-sized Enterprises in Relation to the Income Tax Base Construction
GAČR
solver01/01/2007
12/31/2009
9
 Zkvalitnění odborné jazykové přípravy studentů Provozně ekonomické fakulty
FRVŠ
observer
02/01/2010
12/31/2010

Use the following button to export the list of projects to a format suitable for Excel.

Key:
Active states:
accepted
completed
in preparation
in progress
submitted
Inactive states:
cancelled
defended
excluded
not defended
rejected