Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.
Identification number: 1304
University e-mail: danuse.nerudova [at] mendelu.cz
 
Academic staff - university professor - Department of Accounting and Taxes (FBE)
Head of department - Department of Accounting and Taxes (FBE)
Rector - Mendel University in Brno
 

Contacts
     
Lesson          Projects     
     
Placements     Bodies     
     

The selected person is an official solver of the following projects.

State
Ord.
Project titleSupervisor
Type
Official roles
Since
Until
1
 Dopady harmonizace finančního výkaznictví pro malé a střední podniky ve vazbě na konstrukci základu daně z příjmu
GAČR
supervisor
01/01/2007
12/31/2009
2
 FairTax
Othersupervisor06/05/2017
3
 FairTax
D. NerudováOthersupervisor
06/05/2017
4
 G - Zkvalitnění odborné jazykové přípravy studentů Provozně ekonomické fakulty
D. NerudováFRVŠ
supervisor
02/01/2010
12/31/2010
5
 Kvantifikace dopadů zavedení společného konsolidovaného korporátního základu daně na příjmovou stránku rozpočtu České Republik
D. Nerudová
GAČR
supervisor
04/01/2013
12/31/2015
6 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU NA PEF MENDELU V BRNĚD. Nerudová
OP
Garant projektu04/01/2011
7
 The Development of Human Resources on FBE
D. NerudováOP
supervisor
04/01/2011
03/31/2014
8
 The Impact of Financial Reporting Harmonization for Small and Medium-sized Enterprises in Relation to the Income Tax Base ConstructionD. NerudováGAČRsolver
01/01/2007
12/31/2009
9
 Zkvalitnění odborné jazykové přípravy studentů Provozně ekonomické fakultyFRVŠobserver02/01/2010
12/31/2010

Use the following button to export the list of projects to a format suitable for Excel.

Key:
Active states:
acceptedcompleted
in preparation
in progress
submitted
Inactive states:
cancelleddefended
excluded
not defended
rejected