Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.
Identification number: 1304
University e-mail: danuse.nerudova [at] mendelu.cz
 
Academic staff - university professor - Department of Accounting and Taxes (FBE)
Head of department - Department of Accounting and Taxes (FBE)
Rector - Mendel University in Brno
 
Externí oponentka IGA - Faculty of Forestry and Wood Technology (MENDELU)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     Publications     
Placements     Bodies     Supervised theses     Conferences     

The selected person is an official solver of the following projects.

StateOrd.Project titleSupervisorTypeOfficial rolesSinceUntil
1 Dopady harmonizace finančního výkaznictví pro malé a střední podniky ve vazbě na konstrukci základu daně z příjmuD. NerudováGAČRsupervisor01/01/200712/31/2009
2 FairTaxD. NerudováOthersupervisor06/05/2017
3 FairTaxD. NerudováOthersupervisor06/05/2017
4 G - Zkvalitnění odborné jazykové přípravy studentů Provozně ekonomické fakultyD. NerudováFRVŠsupervisor02/01/201012/31/2010
5 Kvantifikace dopadů zavedení společného konsolidovaného korporátního základu daně na příjmovou stránku rozpočtu České RepublikD. NerudováGAČRsupervisor04/01/201312/31/2015
6 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU NA PEF MENDELU V BRNĚD. NerudováOPGarant projektu04/01/2011
7 The Development of Human Resources on FBED. NerudováOPsupervisor04/01/201103/31/2014
8 The Impact of Financial Reporting Harmonization for Small and Medium-sized Enterprises in Relation to the Income Tax Base ConstructionD. NerudováGAČRsolver01/01/200712/31/2009
9 Zkvalitnění odborné jazykové přípravy studentů Provozně ekonomické fakultyD. NerudováFRVŠobserver02/01/201012/31/2010

Use the following button to export the list of projects to a format suitable for Excel.

Key:
Active states:acceptedcompletedin preparationin progresssubmitted
Inactive states:cancelleddefendedexcludednot defendedrejected