Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.
Identification number: 1304
University e-mail: danuse.nerudova [at] mendelu.cz
 
Academic staff - university professor - Department of Accounting and Taxes (FBE)
Head of department - Department of Accounting and Taxes (FBE)
Rector - Mendel University in Brno
 
Externí oponentka IGA - Faculty of Forestry and Wood Technology (MENDELU)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     Publications     
Placements     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Tax evasion in the area of ​​artist income taxation
Written by (author): Ing. Tereza Pavlíčková
Department: Department of Accounting and Taxes (FBE)
Thesis supervisor: prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.
Opponent:Ing. Veronika Solilová, Ph.D.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Daňové úniky v oblasti zdaňování příjmů umělců
Summary:V textu je popsáno, jak jsou zdaňovány příjmy umělců, je rozebrána legislativa platící na území České republiky a zahrnuty též mezinárodní smlouvy o zamezení dvojího zdanění. Ve spojení s legislativou jsou vylíčeny jednotlivé případy umělců, řešené v minulosti Evropským soudním dvorem. V souvislosti s daňovou teorií je nastíněna problematika daňových úniků, jak se rozlišují, co je způsobuje a jak jim případně zabránit. V praktické části práce jsou analyzovány příjmy jednotlivých umělců, kteří poskytli informace o svých příjmech pro účely této práce a dále jsou vyobrazena specifika výdělečné činnosti v hereckém prostředí. Na konci je provedena kvantifikace daňových úniků v umělecké oblasti, vyvozen závěr a navrženo řešení.
Key words:dvojí zdanění, daňová optimalizace, herec, daňový únik, umělec, OECD, Česká republika, příjem, zdanění, článek 17

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D..