Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.
Identification number: 1304
University e-mail: danuse.nerudova [at] mendelu.cz
 
Academic staff - university professor - Department of Accounting and Taxes (FBE)
Head of department - Department of Accounting and Taxes (FBE)
Rector - Mendel University in Brno
 
Externí oponentka IGA - Faculty of Forestry and Wood Technology (MENDELU)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     Publications     
Placements     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Tax planning and changes of financing structures according BEPS
Written by (author): Ing. Daniel Křenek
Department: Department of Accounting and Taxes (FBE)
Thesis supervisor: prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.
Opponent:doc. Ing. Patrik Svoboda, Ph.D.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Daňové plánování a změny struktur financování v návaznosti na BEPS
Summary:Křenek, D. Daňové plánování a změny struktur financování v návaznosti na BEPS. Diplomová práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2018. Diplomová práce se zabývá kvantifikací dopadu do základu daně společností využívající vnitropodnikového financování v rámci daňového plánování. Kvantifikace je provedena před a po zavedení pravidel BEPS. Práce se skládá ze dvou hlavních částí. První část obsahuje literární přehled, který vymezuje především problematiku daňového plánování využívající financování společností ve skupině, základní daňové struktury, pravidla nízké kapitalizace, analýzu akčního plánu číslo 4 BEPS a analýzu směrnice ATAD. Druhá část kvantifikuje dopady do základu daně společností před a po implementaci směrnice ATAD, která vychází z akčního plánu číslo 4 BEPS.
Key words:pravidla nízké kapitalizace, financování společností ve skupině, úrokové odpočty, BEPS, ATAD, mezinárodní daňové plánování

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D..